ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი

ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი საუნივერსიტეტო, ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მხარდაჭერით ახორციელებს კვლევით პროექტებს შემდეგი მიმართულებებით:

1. ციფრული ჰუმანიტარია: კომპიუტერული ლინგვისტიკა,  ციფრული ეპიგრაფიკა, ციფრული პროსოპოგრაფია;

2. ქართული ჟესტური ენის კვლევა;

3. ქართველურ ენათა ტიპოლოგიური კვლევა, ელექტრონული დოკუმენტაცია;

4. ტექსტოლოგია, ძველი ქართული სიტყვიერი მემკვიდრეობის კვლევა, პუბლიკაცია;

5. ქართული ენის სოციალური ისტორიის კვლევა;

6. ქართულის, როგორც მეორე ენის და ქართულის, როგორც უცხო ენის სტანდარტიზაციის საკითხთა კვლევა სახელმძღვანელოების მომზადების მიზნით;

7. შუა საუკუნეებისა და მოდერნულობის ქართულ-ევროპული წყაროების კვლევა, თარგმნა, პუბლიკაცია.

ინსტიტუტის სტრუქტურაში შედის: ჟესტური ენის ლაბორატორია, ქართველური ენების კვლევის ჯგუფი, ქართული ენის სახელოსნო და აფხაზური ენის დოკუმენტირებისა და კვლევის ცენტრი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოთახი F 314; ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5
✉ nino_doborjginidze@iliauni.edu.ge

ბანერები