ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

პროფ. გია ნოდია - დირექტორი

აკადემიური პერსონალი

პროფ. გია ნოდია - ნაციონალიზმის, დემოკრატიზაციის, საერთაშორისო და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები
პროფ. დავით დარჩიაშვილი - უსაფრთხოების კვლევები, საერთაშორისო ურთიერთობები
პროფ. დავით აფრასიძე - საერთაშორისო ურთიერთობები, შედარებითი პოლიტოლოგიური კვლევები
პროფ. ჩარლზ ფერბენქსი - უსაფრთხოების კვლევები, სოვეტოლოგიური კვლევები, დემოკრატიზაცია
პროფ. გიორგი ანჩაბაძე - კავკასიის ხალხთა ისტორია
ასისტ. პროფ. არჩილ აბაშიძე - შედარებითი პოლიტოლოგიური კვლევები
ასისტ. პროფ. გიორგი გვალია - საერთაშორისო ურთიერთობები

 

ბანერები