ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

გამოქვეყნებული ნაშრომები

გია ნოდია

 • Freedom and the State, Journal of Democracy, Volume 21, No. 1 (January 2010), pp. 136-143.
 • The Record of the Rose Revolution: Mixed but still impressive, in: Vichen Cheterian, Ed., From Peresroika to Rainbow Revolutions: Reform and Revolution after socialism (C. Hurst and Co: London), 2013, pp. 85-115.
 • Georgian Policy towards the North Caucasus: Old Dilemmas, New Trends, in: Aiça Ergun, Hamlet Isaxanli (eds.), Security and Cross-Border Cooperation in the EU, the Black Sea Region and Southern Caucasus (IOS Press: Amsterdam, Betlin, etc), 2013, pp. 137-151.
 • About the love of peace and confict of liberalism, in: Leila Alieva, ed., The Soviet Legacy 22 years on: Reversed or Reinforced (Qanun Publishing: Baku), 2013, pp. 28-45.

დავით აფრასიძე

 • Georgia. Country Report, Freedom House, Nations in Transit 2010, New York 2010, pp. 211-230.
 • Frozen Transitions and Unfrozen Conflicts, Or What Went Wrong in Georgia? Yale Journal of International Affairs, Volume 5, Issue 2 - Spring/Summer 2010, pp.121-136. (co-author).
 • Abschied von einer Ära: Machtwechsel in Georgien, in: KAS Auslandsinformationen (დეკ, 2013. მიღებული გამოსაქვეყნებლად, თანაავტორი პროფ გია ნოდიასთან ერთად, ინგლისურად და გერმანულად).
 • სუპერსაპრეზიდენტოდან საპარლამენტომდე. საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოში (თანარედაქტორი), კონრად ადენაუერის ფონდი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013.
 • პოლიტიკის მეცნიერებების კვლევის მეთოდები (აშშ-ის საელჩოს გრანტით შესრულებული თარგმანის სამეცნიერო რედაქტორი), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013.

არჩილ აბაშიძე

 • "Georgia: A Case Study", in: " Effective mechanisms and practices for fighting corruption in the Black Sea Region: Lessons learnt and further steps for Romania, Bulgaria, Turkey and Georgia", Bucharest 2010

დავით დარჩიაშვილი

 • The August War: A Case for International Relations Theory and an Understanding of Modern Threats, (აგვისტოს ომი: საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიის შემთხვევა და თანამედროვე საფრთხეების გაგება) (Identity study; მე-4 ნომერი, რომელიც 2012 წლის ნომერია და წელს გამოიცა.)

ჩარლზ ფერბენქსი

 • Charles H. Fairbanks, Jr. and Alexi Gugushvili, “A New Chance for Georgian Democracy”, Journal of Democracy Volume 24, Number 1 January 2013, pp. 117-127.
 • Charles H. Fairbanks, “Merger of Political and Economic Power in Post-Soviet Space: Lessons of National and International Experience”, in: pp. 171-187.

გიორგი გვალია

 • “Thinking Outside the Bloc: Explaining the Foreign Policies of Small States“ (Security Studies, Vol 22, Issue 1. 2013, pp. 98-131, http://www.tandfonline.com/toc/fsst20/22/1#.UpCDx9ImlYh) თანაავტორები დევიდ სიროკი, ბიძინა ლებანიძე, ზურაბ იაშვილი;
 • „როგორ ირჩევენ პატარა ქვეყნები სტრატეგიულ მოკავშირეებს: დაბალანსების და მიტმასნების სტრატეგიები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში“ (სადოქტორო დისერტაცია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013. http://www.iliauni.edu.ge/files/PDF3/PhD_GVALIA_GIORGI.pdf)

 

ბანერები