ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლები

მაყაშვილი მალხაზ - ასოცირებული პროფესორი, მეცნიერებათა დოქტორი, მეცნიერებაში საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი
კაპანაძე მარიკა – ასოცირებული პროფესორი, მეცნიერებათა დოქტორი
კახიანი ჯანა – ასოცირებული პროფესორი, მეცნიერებათა დოქტორი
მაყაშვილი ქეთევან – ასოცირებული პროფესორი, მეცნიერებათა დოქტორი
რევაზ კორინთელი - ასოცირებული პროფესორი, მეცნიერებათა დოქტორი
მეფარიშვილი ნატა – ასოცირებული პროფესორი, მეცნიერებათა დოქტორი
მირცხულავა რუსუდან – ასოცირებული პროფესორი, მეცნიერებათა დოქტორი
ტალიაშვილი თამარ – ასოცირებული პროფესორი, მეცნიერებათა დოქტორი
წერეთელი მაია – ასოცირებული პროფესორი, მეცნიერებათა დოქტორი
ჯაფარიძე მარინა – ასოცირებული პროფესორი, მეცნიერებათა დოქტორი

ბანერები