ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ინსტიტუტის შესახებ

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის მიზანია ადამიანის კოგნიტური და ემოციურ-მოტივაციური სფეროს ფსიქოფიზიოლოგიური მექანიზმების, მათი სქესობრივი და ასაკობრივი თავისებურებებისა და სხვადასხვა სოციალურ ფენომენთან კავშირის შესწავლა, მიღებული მონაცემების გამოყენება ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვისა და ჰარმონიული განვითარების უზრუნველსაყოფად.

საკონტაქტო ინფორმაცია

პროფ. მალხაზ მაყაშვილი - ინსტიტუტის დირექტორი
✉ malkhaz_makashvili@iliauni.edu.ge
☏ 577 50 15 76

ბანერები