ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლების გამოქვეყნებული ნაშრომები

1. Makashvili M., Social Influence on the Formation of Attitudes toward Political Personalities in Children Asian Journal of Humanities and Social Studies (ISSN: 2321 – 2799) Volume 02– Issue 01, February 2014
2. A. Kakabadze, L.Karalashvili, M.Makashvili et al., Anatomical Justification for the Use of Human Placenta as a Host for in Vivo Cell and Tissue Transplantation Asian Journal of Pharmacy, Nursing and Medical Sciences (ISSN: 2321 – 3639) Volume 02 – Issue 01, February 2014
3. Makashvili M. et al., Gender Difference in the Motives for the Use of Facebook Asian Journal of Humanities and Social Studies (ISSN: 2321 – 2799) Volume 01– Issue 03, August 2013
4. Kaishauri N., Makashvili M. Correlation between the Knowledge of Snakes and the Snake Fear., Asian Journal of Humanities and Social Studies (ISSN: 2321 – 2799) Volume 01– Issue 03, August 2013
5. Mirtskhulava R. Explication Potency of The Atitude-Set Theory in the Process of Psychodrama Therapeutic Effect Analysis, Georgian Psychology, International Edition, 2013
6. Eilks, I; Kapanadze, M : Student Active Learning in Science (SALiS) - The theoretical and organisational framework of a TEMPUS IV project. In: Chimica nella Scuola (2013)
7. Kapanadze, M; Supporting reform in science education in middle and Eastern Europe - Reflections and perspectives from the project TEMPUS-SALiS in print (2013)
8. Kapanadze, M; Markic S.: A broad view on Georgian science teachers´ and science student teachers` beliefs about teaching and learning. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2013, 9(2), 143-154
9. T.Tuashvili, M. Japaidze PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND ITS RELATION TO ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS IN GEORGIAN CONTEXT- Journal:Problems of Educationin the 21th. Centuery LITHUANIA , 2012
10. თამარ ტალიაშვილი, რატომ უნდა ვასწავლოთ კრიტიკული აზროვნება?, მეცნიერებისა და განათლების სამინისტრო, ჟურნალი „მასწავლებელი“, 2013, ოქტომბერი
11. თამარ ტალიაშვილი, წერისა და კითხვის სტრატეგიები კრიტიკული აზროვნების განვითარებისათვის:მეთოდები და სტადიები., ჟურნალი ,“ მასწავლებელი“,2013, დეკემბერი
12. მარინა ჯაფარიძე, ნეიროლინგვისტური პროგრამირება პედაგოგიკის სამსახურშის-ჟურნალი „მასწავლებელი“, 2013
13. M. Japaridze, Coping strategies of students in Georgian context., Problems of Education in 21-th Century, Lithuania, 2013
14. Korinteli R. The Religion and Spiritual Psychotherapy The seminars of International Center for Christian Studies at The Patriachate of Georgia. Brochure 30 March 2012
15. Kapanadze, Ma; Janashia, S; Makashvili, M; Eilks, I; Stuckey, M; Markic, S: Promoting student-active and inquiry-based science learning by the project SALiS. In: Proceedings of the 9th ESERA Conference, Lyon 2011 (2012)
16. Kapanadze M, Computersimulationen in Unterricht, GDCP Jahrestagungsband, Potsdam, In: D. Höttecke (Hrsg.), Naturwissenschaftliche Bildung als Beitrag zur Gestaltung partizipativer Demokratie, Berlin: Lit (2011), 525-527
17. Kapanadze M, Eilks I, Janashia S, Markis S, Stucky M, SALiS: Promoting Student Active
Learning in Science, GDCP Jahrestagungsband, Oldenburg, Deutschland, 2011
18. Kapanadze, M; Janashia, S; Makashvili, M.; Eilks, I.; Stuckey, M.; Markic, S. : Schüleraktives und Inquiry-orientiertes Lehren und Lernen fördern im TEMPUS-Projekt SALiS. In: D. Höttecke (Hrsg.), Konzepte fachdidaktischer Strukturierung für den Unterricht, Münster: Lit (2012), 586-588
19. Kapanadze, M; Janashia, S; Eilks, I : Science teacher education by the cross regional TEMPUS-project SALiS . In: S. Markic, I. Eilks, D. di Fuccia, & B. Ralle (eds.), Heterogeneity and Cultural Diversity in Science Education and Science Education Research, Aachen: Shaker (2012), 215-218
20. Eilks, I; Kapanadze, M; Childs, Peter E.: Student Active Learning in Science (SALiS) - An introduction to the special issue. In: Chemistry in Action 97 (2012), 5-7
21. Bitsadze, M. Japharidze, M. Tsereteli M.. Professional exhaustion of teachers - causing factors, personal and social characteristics. Bulletin of the Uznadze Institute of Psychology, 2010: 55-59.
22. Imedadze N., Japaridze M., and Tsereteli M.. Changes in Coping Strategies of Georgian Adolescents in Post-war Period. In book “12th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence”, Medimond, 2010: 123-128.
23. BITSADZE M., JAPARIDZE M. PILOT STUDY OF TEACHER BURNOUT IN GEORGIAN CONTEXT- Journal- ISSUES IN MANAGEMENT RESEARCH-2011, VOL.2,2011, LITHUANIA
24. Korinteli R. What Father says to Son by his life. Orthodox Journal “Karibche” n 5 (144) 4-17 March, 2010, pp. 17-18
25. Korinteli R. On Spiritually Oriented Psychotherapy. News of Georgian Psychiatry N 1 2010 pp.
26. Korinteli R. On the Neurobiological Aspects of Psychotherapy and Social Psychiatry . Journal of Georgian Psychology Tbilisi 2010., pp. 147-156
27. Kapanadze M., Tsereteli M. Naturwissenschaftliches Denken in der Lehrerausbildung von Georgien, GDCP Jahrestagungsband, Dresden, In: D. Höttecke (Hrsg.), Entwicklung naturwissenschaftlichen Denkens zwischen Phänomen und Systematik, Berlin: Lit (2010), 464-466
28. Kapanadze, M; Janashia S.,; Eilks, I. From science education in the soviet time, via national reform initiatives, towards an international network to support inquiry-based science education - The case of Georgia and the project SALiS. In: I. Eilks & B. Ralle (eds.), Contemporary science education, Aachen: Shaker (2010), 237-242
29. Kapanadze, M.: The Impact of the TEMPUS-project SALiS from the Perspective of Georgia. In: Chemistry in Action 97 (2012), 35-36
30. Eilks, I; Kapanadze, M: Student Active Learning in Science (SALiS) The theoretical and organisational framework of a TEMPUS IV project . In: Collection of papers of the SALiS final conference, Tbilisi/GE (2012), 6-9
31. Makashvili M , Taliashvili T. On the negative attitude towards left-handedness of pupils. ERIC (Education Resources Internacional Centre), USA, 2009
32. Makashvili M , Slovinsky E. On the advantage of teaching integrated science in the middle school years ERIC (Education Resources Internacional Centre), USA, 2010
33. Makashvili M., Slovinsky E. On the advantage of teaching integrated science in the middle school years In: Mat. 10-th Internat conf. ERIDOB, Braga, Portugal, 2010
34. Makashvili K. New Educational Technologies - Cultural-Pedagogical Risk-Factors and Health promoting Alternatives. LOGOS Scientific Magazine #5 2008
35. Tskhvedadze N.Makashvili K. Primari data for Adaptation of School Fear Test (SAT) Psychology . Peer-reviewed Collection of Scientific Works D. Uznadze Institute of Psychology . Tbilisi 2009
36. Makashvili K. Effect of Teenager’s Psychological Problems on Parents-Children Relations and the Way of their Optimization for Preventing Addiction Among Adolescences. Journal of Georgian Psychologi .Tbilisi #1 2009
37. Makashvili K. Tskhvedadze N. Characteristics of School Fears in Adolescents With Marginality Risk. Journal of Georgian Psychologi .Tbilisi 2010
38. Zubitashvili G.Makashvili K. Characteristics of attention of young judokas at different ages. School of Graduate Studies, Ilia State University, Georgia. Journal of Physical Education and Sport p-ISSN:2247-8051; ISSN-L V.12 issue 1 2012
39. Makashvili K. Applying the Theory of Set to the Inclusive Education of Children with General(Pervasive) Developmental Disorders. Journal of Georgian Psychology , International Edition ,Tbilisi 2013
40. Kakhiani D. The Epidemiology of Early Preschool Children Developmental Screening. Proceeding of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 36, # 1-2, 2010.
41. Kakhiani D., The World of Child (instruction of psychologist to the parents). "Shemetsneba", 2010.
42. Kakhiani D. Treatment of Pediatric Neurology Disorders. "Georgian Biographical Centre", ch. 64, pp. 520-526, ch. 67, pp. 558-566, ch. 70, pp. 578-583, 2011.
43. Mirtskhulava R. Georgias Educational Policy and Anxiety Reaction to Science Exams. Science Learning and Citizenship, 9-th International Conference, European Science Education Research Association, 2011.
44. Mirtskhulava R. M. Lortkipanidze N. Tskhvedadze Study ofStudents Anxiety in the Process of the Educational Reform in Georgia, London International Conference on Education (LICE-2011)
45. MIrtskhulava R. Consept of Activity Demand, Psychology, XXII, Tb. 2010

 

 

ბანერები