ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის თანამშრომლები

გიორგი სანიკიძე – დირექტორი, უნივერსიტეტის სრული პროფესორი
თამაზ აბაშიძე – მკვლევარი, მთავარი კონსულტანტი
გრიგოლ ბერაძე – მკვლევარი, მთავარი კონსულტანტი
ნინო ქარქუზაშვილი – კანცელარიის გამგე

ძველი აღმოსავლეთის ენების განყოფილება:
აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე - განყოფილების გამგე, ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
ელენე გიუნაშვილი - ასოცირებული მკვლევარი

სემიტოლოგიის განყოფილება:
დარეჯან სვანი – მკვლევარი
მურმან ქუთელია – მკვლევარი
მარინე მეფარიშვილი – მკვლევარი
მანანა გოცირიძე – მკვლევარი
ალექსი ჟორდანია – მკვლევარი
ნათელა ჟვანია – ასოცირებული მკვლევარი
ეთერ ღვინიაშვილი - ასოცირებული მკვლევარი

ინდურ-ირანული ენების განყოფილება:
მაია სახოკია – განყოფილების გამგე, მკვლევარი
ჯემშიდ გიუნაშვილი – მკვლევარი
ნიკოლოზ ნახუცრიშვილი – მკვლევარი
მერი ჩიქობავა – ასოცირებული მკვლევარი
ელეონორა ჩუბინიძე – ასოცირებული მკვლევარი
თამარ დემეტრაშვილი – ასოცირებული მკვლევარი
თამაზ რევია – უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

სპარსული ფილოლოგიის განყოფილება:
მაგალი თოდუა – განყოფილების გამგე, მკვლევარი
ინგა კალაძე – მკვლევარი
თამთა ფარულავა – ასოცირებული მკვლევარი

თურქოლოგიის განყოფილება:
ელენე ჯაველიძე – განყოფილების გამგე, მკვლევარი
გიორგი შაყულაშვილი – მკვლევარი
ნუნუ გურგენიძე – ასოცირებული მკვლევარი
მარინე შონია – ასოცირებული მკვლევარი
ლუიზა რუხაძე - ასოცირებული მკვლევარი

ბიზანტინოლოგიის განყოფილება:
ნელი მახარაძე – განყოფილების გამგე, მკვლევარი
ნოდარ ლომოური – მკვლევარი
ლიანა კვირიკაშვილი – მკვლევარი
თამარ მესხი – მკვლევარი
ელისო ელიზბარაშვილი – ასოცირებული მკვლევარი
ჯულიეტა შოშიაშვილი – ასოცირებული მკვლევარი
ოლღა ბერიძე – ასოცირებული მკვლევარი

ახლო და შუა აღმოსავლეთის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილება:
ირინე ნაჭყებია – განყოფილების გამგე, მკვლევარი
ლუიზა შენგელია – მკვლევარი
ნიკოლოზ კენჭოშვილი – ასოცირებული მკვლევარი
ირაკლი თოფურიძე – ასოცირებული მკვლევარი
ინასარიძე ინგა – ასისტენტ-მკვლევარი
ბაშელეიშვილი მირანდა – ასისტენტ-მკვლევარი
სიმონ გურეშიძე – ასისტენტ-მკვლევარი
მარიამ გურეშიძე – ასისტენტ-მკვლევარი
თინათინ კუპატაძე – ასისტენტ-მკვლევარი
თამთა ბოკუჩავა – ასისტენტ-მკვლევარი

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების შუა საუკუნეების ისტორიის განყოფილება:
მანანა გაბაშვილი – განყოფილების გამგე, მკვლევარი
პავლე თოფურია – მკვლევარი
კახაბერ დემეტრაშვილი – ასოცირებული მკვლევარი

ზოგადი ფონეტიკისა და აღმოსავლურ ენათა ტიპოლოგიის ლაბორატორია:
ვლადიმერ ლეკიაშვილი – ასოცირებული მკვლევარი

ინსტიტუტის ასოცირებული წევრები (ჩართულნი ინსტიტუტის კვლევით პროექტებში):
ეთერ სოსელია
მარინე ჯიქია
რუსუდან ასათიანი
მარინე ივანიშვილი
თეა გაგნიძე
ანა ხარანაული
თეა შურღაია
მარინე ალექსიძე

ინსტიტუტის უცხოელი ასოცირებული წევრები:
ჯეისონ სტრეიქსი
ნუგზარ ტერ–ოგანოვი
ნანა მირაშვილი
ჰიროტაკე მაედა
ნინო ამირიძე
მარიკა ბუცხრიკიძე
ქეთევან გადილია

ბანერები