ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმდინარე კვლევები

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მიმდინარე კვლევითი პროექტები

მიმდინარე კვლევები

 • პროექტები ინსტიტუტის კვლევითი პროგრამის ფარგლებში
 1. ქართულ-ირანული ურთიერთობები (ისტორია, პოლიტიკა, კულტურა, მეცნიერება)
 2. ქურთები და ეზიდები რუსეთის იმპერიაში, საბჭოთა კავშირსა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში
 3. თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი (ელექტრონული ჟურნალი)
 4. ბიზანტია – საქართველოს ურთიერთობები
 5. საქართველოს ურთიერთობები ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან შუა საუკუნეებსა და ადრეულ ახალ დროში
 6. სპარსული ენის საფუძვლების ფუნდამენტური ძეგლები და წყაროები
 7. თურქულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობების ასპექტები და ლიტერატურული კვლევები
 8. სემიტური ფილოლოგიის ზოგიერთი საკითხი საქართველოს კულტურულ-ისტორიულ პრობლემათა კონტექსტში
 9. საქართველოს არამეული წარწერები
 10. აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის: ირანელი და ფრანგი ავტორები საქართველოს შესახებ
 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტები
 1. დოკუმენტები საქართველოს შესახებ ირანის არქივებსა და ბიბლიოთეკებში“
 2. კულტი და თაყვანისცემა ბიზანტიურ ისტორიოგრაფიულ ნარატივში (VIII-XIIIსს)
 3. ირანული ზეგავლენა ქართველ დიდგვაროვანთა სამოსში XVI-XVII საუკუნეების დასავლეთ საქართველოს ფრესკების მიხედვით
 4. ქართული ენობრივი კუნძული ტრანსეთნიკურ არეალში (GLITEA)- ფერეიდნული დიალექტი ირანში
 5. „ტობის წიგნის“ მრავალენოვანი ანოტირებული ელექტრონული პარალელური კორპუსული გამოცემა
 6. მნიშვნელოვანი ქართული ტრაქტატი (მე-18 ს.) დასავლური ქრისტიანობის შესახებ ქართულ-ევროპული ურთიერთობების კონტექსტში
 7. ძველი ქართული ნათარგმნი და ორიგინალური საისტორიო მწერლობა (ბიბლიოგრაფია)
 • სხვა მიმდინარე პროექტები:
 1. „ირანის ქართველობა ისტორიულ სამშობლოსთან რეინტეგრაციის გზაზე“. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგრანტო პროგრამის - „დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობის“ კონკურსი (ნიკოლოზ ნახუცრიშვილი)
 • საერთაშორისო პროექტები
 1. საქართველო და კორეა: კოლონიალიზმის ისტორიული გამოცდილების პარალელები, ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის, განთავისუფლება და სახელმწიფოს მშენებლობა (ჰანკუკის უცხოური კვლევების უნივერსიტეტთან ერთად) (გიორგი სანიკიძე).
 2. “ირანი და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები: სხვადასხვა რეალობები, სხვადასხვა შესაძლებლობები” - შუა აღმოსავლეთისა და ჩრდ. აფრიკის კვლევის ასოციაციის (ASMEA) კვლევითი პროექტების გრანტი (გიორგი სანიკიძე).
ბანერები