ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

ფუნდამენტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკური კვლევების ინსიტუტის თანამშრომლები

სრული პროფესორები:

  • სულხან მუხიგულაშვილი
  • მერაბ სვანაძე
  • გიორგი ხიმშიაშვილი (ინსტიტუტის დირექტორი)

ასოცირებული პროფესორი:

  • გიორგი რაქვიაშვილი
ბანერები