ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

„პრაქტიკული მათემატიკის ელემენტები“.

შედგენილია და ინსტიტუტის ვებგვერდზე განთავსებულია ლექციების კონსპექტები (რიდერები) მათემატიკის შესავალი კურსისთვის „პრაქტიკული მათემატიკის ელემენტები“.

ბანერები