ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

„მრავალცვლადიანი ფუნქციების უბან-უბან აფინური აპროქსიმაციები და კარათეოდორი-გეილის პოლიედრები“

ხუთშაბათს, 17 ივნისს, 12-00 საათზე მუშაობას იწყებს ინსტიტუტის კვლევითი სემინარი. მოხსენებას თემაზე „მრავალცვლადიანი ფუნქციების უბან-უბან აფინური აპროქსიმაციები და კარათეოდორი-გეილის პოლიედრები“ წაიკითხავს პროფესორი ა.ხარაზიშვილი.

ბანერები