ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

„მონოდრომული კვანტური გამოთვლები“

ხუთშაბათს, 24 ივნისს, 17-00 საათზე მუშაობას იწყებს ინსტიტუტის ინტერდისციპლინარული სემინარი. მოხსენებას თემაზე „მონოდრომული კვანტური გამოთვლები“ წაიკითხავს ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი  გ.გიორგაძე.

ბანერები