ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

„დისკრეტული კონფიგურაციების გეომეტრიის ზოგიერთი თანამედროვე ასპექტი“

ხუთშაბათს, 17 ივნისს, 13-00 საათზე მუშაობას იწყებს ინსტიტუტის კვლევითი სემინარი. მოხსენებას თემაზე „დისკრეტული კონფიგურაციების გეომეტრიის ზოგიერთი თანამედროვე ასპექტი“ წაიკითხავს პროფესორი გ.ხიმშიაშვილი.

ბანერები