ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

„დაკარგულ ფესვთა ძიებაში“

უნივერსიტეტის გამომცემლობაში დაიბეჭდა პროფესორ გ.ხიმშიაშვილის სამეცნიერო-პოპულარული მონოგრაფია „დაკარგულ ფესვთა ძიებაში“.

ბანერები