ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

მათემატიკური კვლევების ინსტიტუტის გამოქვეყნებული ნაშრომები

2016 წელი

 1. G.Khimshiashvili, G.Panina, D.Siersma, Equilibria of three constrained point charges, J. Geom.Phys. 106, No.1, 2016, 42--50.
 2. G.Khimshiashvili, Configurations of points as Coulomb equilibria, Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. v.10, No.1, 2016, 20-27.
 3. G.Khimshiashvili, Remarks on homogeneous endomorphisms, Proc. I. Vekua Inst. Appl. Math. 66, 2016, 15-24.
 4. G.Khimshiashvili, N.Sazandrishvili, Extremal problems for sliding polygons, Proc. I. Vekua Inst.Appl. Math. 66, 2016, 25-32.
 5. M.Svanadze, Plane waves, uniqueness theorems and existence of eigenfrequencies in the theory of rigid bodies with a double porosity structure, In: B. Albers and M. Kuczma (eds), Continuous Media with Microstructure 2, pp. 287-306, Springer, 2016.
 6. M.Svanadze, Fundamental solutions in the theory of elasticity for triple porosity materials, Meccanica,vol. 51, pp. 1825-1837, 2016. Impact factor - 1.828.
 7. M.Svanadze, On the linear theory of thermoelasticity for triple porosity materials, In: M. Ciarletta, V. Tibullo, F. Passarella (eds), Proceedings of the 11th International Congress on Thermal Stresses, 5-9 June, 2016, Salerno, Italy, pp. 259-262, 2016.
 8. M.Svanadze, External boundary value problems in the quasi static theory of elasticity for triple porosity materials, PAMM-Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, vol. 16, Issue 1, pp. 495-496, 2016.
 9. G.Rakviashvili, On Regular Cohomologies of Biparabolic Subalgebras of sl(n), Bull. Georgian Natl.Acad. Sci. v.10, No.2, 2016, 20-24.
 10. T.Aliashvili, Topological invariants of random polynomials, Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. v.10, No.4, 2016, 7-16.

2015 წელი

 1. G.Khimshiashvili, Equilibria of point charges on convex curves, J. Geom. Phys. 98, 2015, 110-117. (with G.Panina and D.Siersma) 2014 Impact Factor - 0.870
 2. G.Khimshiashvili, Point charges and polygonal linkages, J. Dynam. Contr. Syst. 12 p., published online June, 2015. (with G.Panina and D.Siersma) 2014 Impact Factor- 0.492.
 3. G.Khimshiashvili, On non-degeneracy of certain constrained extrema, Doklady Math. 465, No.3, 2015, 1-5. (with G.Giorgadze) 2014/2015 Impact Factor - 0.375
 4. G.Khimshiashvili, Cross-ratios of quadrilateral linkages, J. Sing. 13, 2015, 159-168. (with D.Siersma) Remarks on bicentric quadrilaterals, Proc. A.Razmadze Math. Inst. 168, 2015, 41-52.
 5. G.Khimshiashvili, Equilibria of point charges in convex domains, Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 9, No.2, 2015, 19-26. (with G.Giorgadze)
 6. G.Khimshiashvili, Equilibria of point charges on nested circles, Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 9, No.3, 2015, 43-49. (with G.Giorgadze)
 7. E.Scarpetta, M.Svanadze, Uniqueness theorems in the quasi-static theory of thermoelasticity for solids with double porosity, J. Elasticity, vol. 120, No 1, pp. 67-86, 2015 Impact factor - 1. 656.
 8. M.Svanadze, External boundary value problems of steady vibrations in the theory of rigid bodies with a double porosity structure, PAMM-Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, vol. 15, Issue 1, pp. 365-366, 2015

2014 წელი

 1. G.Khimshiashvili, G.Panina, D.Siersma, Coulomb control of polygonal linkages,  J. Dyn. Control Syst., vol.20, No.4, 2014, 491-501. 
 2. G.Khimshiashvili et. al., Proc. of 98th European Study Group with Industry,  The Mathematics of French Fries, 24-33, Delft Technical University, 2014. (ISBN: 978-94-6186-306-5)
 3. G.Khimshiashvili, Cross-ratios of poristic quadrilaterals,  Proc. I.Vekua Inst. Appl. Math., vol.64, 2014, 37-46.
 4. G.Rakviashvili,Primitive elements of free Lie p-algebras,  Bull. Georgian Natl. Acad. Sci., vol. 8, no. 2, 2014, 15–18. 
 5. M.Svanadze, Uniqueness theorems in the theory of thermoelasticity for solids with double porosity,  Mecanicca, vol. 49, Issue 9, pp. 2099-2108, 2014. 
 6. M.Svanadze, E. Scarpetta, V. Zampoli,Fundamental solutions in the theory of thermoelasticity for solids with double porosity,  J. Thermal Stresses, vol. 37, No 6, pp. 727-748, 2014
 7. M.Svanadze, M. Ciarletta, F. Passarella, Plane waves and uniqueness theorems in the coupled linear theory of elasticity for solids with double porosity,  J. Elasticity, vol. 114, Issue 1, pp. 55-68, 2014. 
 8. M.Svanadze, On the theory of viscoelasticity for materials with double porosity,Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series B (DCDS-B), vol. 19, No 9, pp. 2335-2352, 2014. 
 9. M.Svanadze, A.Scalia, Potential method in the theory of thermoelasticity with microtemperatures for microstretch solids, Transaction of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, vol. 31, Issue 2, pp, 159-163, 2014.
 10. M.Svanadze, Basic theorems in thermoelastostatics of bodies with microtemperatures,  In: R.B. Hetnarski (ed), Encyclopedia of Thermal Stresses, 11 Volumes, 1st Edition, Springer, pp. 355-365, 2014. 
 11. M.Svanadze, Fundamental solutions in thermoelasticity theory,  In: R.B. Hetnarski (ed), Encyclopedia of Thermal Stresses, 7 Volumes, 1st Edition, Springer, 11 Volumes, 1st Edition, Springer, pp. 1901-1910, 2014.
 12. M.Svanadze, Fundamental solutions in thermoelastostatics of micromorphic solids, In: R.B. Hetnarski (ed), Encyclopedia of Thermal Stresses, 11 Volumes, 1st Edition, Springer, pp. 1910-1916, 2014.
 13. M.Svanadze,Large existence of solutions in thermoelasticity theory of steady vibrations,  In: R.B. Hetnarski (ed), Encyclopedia of Thermal Stresses, 11 Volumes, 1st Edition, Springer, pp. 2677-2687, 2014.
 14. M.Svanadze,Potentials in thermoelasticity theory,  In: R.B. Hetnarski (ed), Encyclopedia of Thermal Stresses, 11 Volumes, 1st Edition, Springer, pp. 4013-4023, 2014.
 15. M.Svanadze, A. Scalia,Representations of solutions in thermoelasticity theory,  In: R.B. Hetnarski (ed), Encyclopedia of Thermal Stresses, 11 Volumes, 1st Edition, Springer, pp. 4194-4203, 2014.
 16.  M. Ciarletta, F. Passarella, M. Svanadze, Plane waves and uniqueness theorems in the coupled linear theory of elasticity for solids with double porosity, . Elasticity, vol. 114, Issue 1, pp. 55-68, 2014.

2013 წელი 

1. G.Khimshiashvili, Complex geometry of polygonal linkages, J. Math. Sci. 189, No.1, 2013, 132-149.
2. G.Khimshiashvili, On Poncelet porism for biquadratic curves, Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 7, No.1, 2013, 5-10.
3. G.Khimshiashvili, Equilibria of constrained point charges, Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 7, No.2, 2013, 15-20.
4. G.Khimshiashvili, G.Giorgadze, Cyclic configurations of spherical polygons, Doklady Akad. Nauk 450, No.3, 2013, 264-267.
5. G.Khimshiashvili, D.Siersma, Critical configurations of planar multiple penduli, J. Math. Sci. 195, No.2, 2013, 198-212.
6. G.Khimshiashvili, G.Khimshiashvili, G.Panina, D.Siersma and A.Zhukova, Critical configurations of planar robot arms, Centr. Eur. J. Math. 11, No.3, 2013, 519-529.
7. M.Svanadze, A.Scalia, Mathematical problems in the coupled linear theory of bone poroelasticity, Comp. Math. Appl., vol. 66, No 9, pp. 1554-1566, 2013.
9. M.Svanadze, S. De Cicco, Fundamental solutions in the full coupled linear theory of elasticity for solid with double porosity, Archives of Mechanics, vol. 65, No 5, pp. 367-390, 2013.
10. M.Svanadze, Fundamental solution in the linear theory of consolidation for elastic solids with double porosity, J. Math. Sci., vol. 195, Issue 2, pp. 258-268, 2013.
11. M.Svanadze, A.Scalia, Potential method in the theory of thermoelasticity with microtemperatures for microstretch solids, Proceedings of the 10th International Congress on Thermal Stresses, 31.05 – 4.06, 2013, Nanjing, China, CD of Papers, 4p.
12. S.Mukhigulashvili, Nonlocal boundary value problem for strongly singular higher-order linear functional-differential equations. Electron. J. Qual. Theory Differ. Equ. 2013, No. 33, 38 pp.
13. S.Mukhigulashvili, The Dirichlet boundary value problems for strongly singular higher-order nonlinear functional-differential equations. Czechoslovak Math. J. 63(138) (2013), no. 1, 235-263.

ბანერები