ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

ეკონომიკისა და ბიზნესის ინსტიტუტის თანამშრომლები

დიმიტრი ჯაფარიძე - ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
დავით თუთბერიძე - ასისტენტ-მკვლევარი, დოქტორანტი
ლანა ჩხარტიშვილი - ასისტენტ-მკვლევარი, დოქტორანტი
მერაბ მიქელაიშვილი - მკვლევარი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი
ლილი ბიბილაშვილი - მკვლევარი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი
ანა ჭელიძე - ასისტენტ-მკვლევარი, დოქტორანტი
დავით ობოლაძე - ასისტენტ-მკვლევარი, დოქტორანტი
ქეთი ნადირაშვილი - ასისტენტ-მკვლევარი, დოქტორანტი
ელზა ჯგერენაია -ასისტენტ-მკვლევარი, დოქტორანტი
ოთარ ანთია - ასისტენტ-მკვლევარი, დოქტორანტი
რუსუდან მამაცაშვილი - ასისტენტ-მკვლევარი, დოქტორანტი 
ირაკლი უგულავა - ასისტენტ-მკვლევარი
ილია ჯანჯალაშვილი - ასისტენტ-მკვლევარი, დოქტორანტი
მაკა კიკალიშვილი, ასისტენტ-მკვლევარი, დოქტორანტი

ბანერები