ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმდინარე კვლევები

ეკონომიკისა და ბიზნესის ინსტიტუტის მიმდინარე კვლევები

  • ბიზნესის ანტიმონოპოლიური რეგულირების მოდელები
  • საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის ოპტიმიზაცია პროგრამული ასპექტების გათვალისწინებით
  • მაღალი პერფორმანსის მქონე ორგანიზაციები საქართველოს საფინანსო სექტორში
  • მდგრადი ბიზნესის ეკონომიკური ასპექტები
  • პასუხისმგებლობით გაჯერებული ბიზნესი საქართველოში
  • შრომის კმაყოფილება და მომსახურების ხარისხი საქართველოში
  • საქართველოში საბანკო კრედიტის ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის პრაქტიკა სამართლებრივი რეგულაციების მეშვეობით
ბანერები