ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

ეკონომიკისა და ბიზნესის ინსტიტუტის გამოქვეყნებული ნაშრომები

 • Evaluation of Tourism and Recreation Resources of the Tkibuli Municipality (Georgia), 2017 (in Georgian, PDF, 7 756 KB)
 • Evaluation of Tourism and Recreation Resources of the Terjola Municipality (Georgia), 2017 (in Georgian, PDF, 14 269 KB)
 • Macroeconomic Forecasting Using Bayesian Vector Autoregressive Approach, 2017 (PDF, 1 508 KB)
 • Labour Rights Protection as a Part of the European Integration Policy Perspectives of Developments within the AA, VLAP and Social Charter, 2016 (in Georgian, PDF, 2 091 KB)
 • Getting Closer to EU Standards – Georgia Fiscal Governance Adjustment and Its Implications, 2016 (PDF, 953 KB)
 • Strategic planning as a Necessary Prerequisite to Successful Program Budgeting in Georgia, 2016 (PDF, 345 KB)
 • Improving Institutional Effectiveness Through Human Resources Development - Awarding Tenure at University of Kentucky (PDF, 409 KB)
 • High-performance organizations in the Banking System of Georgia, 2014. (In Georgian, PDF, 921 KB)
 • Eastern Partnership and Convergence with EU Policies in Georgia, 2012. (PDF, 1 777 KB)
 • Eastern Partnership and Convergence with EU Policies in Georgia, 2012. (in Georgian, PDF, 1 277 KB)
 • Promotion of Eastern Partnership Policy Implementation in Georgia, 2012, EAP_Bulletin No 1. (in Georgian, PDF, 617 KB)
 • Post-Crisis Challenges of Regional Economic Development in Georgia, 2010. (PDF, 967 KB)
 • Gaining Access to Students' Loans and Grant Financing Through PPP Improvement, 2009. (in Georgian, PDF, 565 KB)
 • Long-range Forecast of Mortgage Crises' Impact on Georgian Banking Sector, 2007. (in Georgian, PDF, 189 KB)
 • Public Private Partnership (PPP) Survey, 2005. (PDF, 82 KB)
 • Georgian Capital Repatriation Concept, 2004. (PDF, 69 KB)
ბანერები