ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

ეკოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლები

რაოდენობრივი ეკოლოგიის პროგრამა

 • დავით თარხნიშვილი - პროფესორი, პროგრამის ხელმძღვანელი
 • ალექსანდრე გავაშელიშვილი - პროფესორი
 • მარინე მურცხვალაძე - ასოცირებული პროფესორი
 • ზურაბ ჯავახიშვილი - ასისტენტ-მკვლევარი
 • გიორგი ჩალაძე - ასისტენტ-მკვლევარი

მსხვილი ძუძუმწოვრების ეკოლოგიის და კონსერვაციის პროგრამა

 • ნათია კოპალიანი - პროფესორი, პროგრამის დირექტორი
 • ზურაბ გურიელიძე - პროფესორი
 • მაია შაქარაშვილი - ასისტენტ-მკვლევარი
 • ნანა დევიძე - ასისტენტ-მკვლევარი
 • დავით დეკანოიძე - ასისტენტ-მკვლევარი
 • ლევან ნინუა - ასისტენტ-მკვლევარი

მაღალმთის ეკოსისტემების კვლევის პროგრამა

 • ოთარ აბდალაძე - სრული პროფესორი, პროგრამის დირექტორი
 • ნუგზარ ზაზანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 • ქეთევან ბაცაცაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 • მარინა მოსულიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 • ზეზვა ასანიძე - ასისტენტ-მკვლევარი
 • თამარ ჯოლოხავა - ასისტენტ-მკვლევარი
 • ჟანა ეხვაია - ასისტენტ-მკვლევარი
 • არსენ ბახია- ასისტენტ-მკვლევარი

 

ბანერები