ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

პროექტით: ”მაღალმთის ბიომრავალფეროვნება კავკასიაში და მისი ფუნქციური მნიშვნელობა”

2010 წლის 8-15 აგვისტოს ცენტრალურ კავკასიონზე (ყაზბეგის რეგიონი) დაიწყება შვეიცარიის ნაციონალური სამეცნიერო ფონდის (SNSF/ SCOPES) მიერ დაფინანსებული პროექტით: ”მაღალმთის ბიომრავალფეროვნება კავკასიაში და მისი ფუნქციური მნიშვნელობა” გათვალისწინებული საველე ეკოლოგიური სამუშაოები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ილიას უნივერსიტეტის ეკოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორები (მ. ახალკაცი, გ. ნახუცრიშვილი, ო. აბდალაძე, ქ. ბაცაცაშვილი) და უნივერსიტეტის ბაკალავრები.

ბანერები