ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

კონფერენცია თემაზე: „ მაღალმთის ბიომრავალფეროვნების ფუნქციური მნიშვნელობა“

2010 წლის 26-30 ივლისს შანდოლინში (შვეიცარია)GMBA-DIVERSITAS-ს ეგიდით ჩატარდა მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „ მაღალმთის ბიომრავალფეროვნების ფუნქციური მნიშვნელობა“. კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორების: გ. ნახუცრიშვილი, ო. აბდალაძე, მ. ახალკაცი, ქ. ბაცაცაშვილი და დოქტორანტის ხ. შარიქაძე მოხსენება - „ცენტრალურ კავკასიონზე ალპურ მცენარეთა მრავალფეროვნება და ფუნქცია“.

ბანერები