ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კვლევითი პროექტები

კვლევითი პროექტები

2014-2019 წლებში განხორციელებული და მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

 1. ორსქესიანი და პართენოგენეზური ხვლიკების ეკოლოგიური ნიშის ანალიზი (2020)
 2. ანაკონდას ოთხი სახეობის გენეტიკური კავშირები (2020)
 3. ადამიანის გენეტიკა და ეთნოგენეზი კავკასიაში (გაგრძელება) (2020)
 4. წიგნის დასრულება გამომცემლობა Springer-ისთვის „Biological History of Ponto-Caspian Region” (2020)
 5. ქართულ-გერმანული ბიომრავალფეროვნების ცენტრი (BMBF) - დამატებითი მიმდინარე ხარჯები (2020)
 6. სამაგისტრო და სადოქტორო პროექტების დაფინანსება:მარდი ხვლიკის მასიური ვირუსული დაავადების გამოვლენა შავი ზღვის სანაპირო ზოლში (სტანისლავ სტანკევიჩის სადოქტორო კვლევა, ხელმძღვანელი დავით თარხნიშვილი), ზუთხისნაირი თევზების გენეტიკური კვლევა (თამარ ბერიძე, ხელმძღვანელი კორტ ანდერსონი), საქართველოში გავრცელებული ცხენის ჯიშების პოპულაციურ-გენეტიკური შესწავლა (შორენა მაზმანიანი, ხელმძღვანელები დავით თარხნიშვილი, მარინე მურცხვალაძე), საქართველოში გავრცელებული კალმახის და ორაგულის გენეტიკური კვლევა და მათი ენდოპარაზიტების შესწავლა (ელჯუჯა გვაზავა, თენგიზ სამხარაძე - ხელმძღვანელები დავით თარხნიშვილი, კორტ ანდერსონი).(2019) 
 7. საქართველოში გავრცელებული კალმახის და ორაგულის გენეტიკური კვლევა - პოპულაციური გენეტიკა (2019) 
 8. ქართულ-გერმანული ბიომრავალფეროვნების ცენტრი - წინაპროექტი: რელიქტური არეების გამოვლენა (2019) 
 9. წიგნის დასრულება გამომცემლობა Springer-ისთვის „Biological History of Ponto-Caspian Region” (2019) 
 10. ადამიანის გენეტიკა და ეთნოგენეზი კავკასიაში (გაგრძელება)(2019) 
 11. საქართველოში გავრცელებული კალმახის და ორაგულის გენეტიკური კვლევა (ეკოლოგიის, მსხვილი ძუძუმწოვრების ეკოლოგიისა და კონსერვაციის პროგრამასთან ერთად) (2019) 
 12. კავკასიის რელიქტური არეების გამოვლინება და შესწავლა სივრცული მოდელირების და მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით (გაგრძელება) (დამატებითი გარე დაფინანსება ჩართულია) (2019) 
 13. წიგნის მომზადება გამომცემლობა Springer-ისთვის „Biological History of Ponto-Caspian Region” (2019) 
 14. გარე რესურსებით დაფინანსებული კვლევები: კლდის ხვლიკების სახეობათაწარმოქმნა და უსქესო გამრავლების ევოლუცია (დაფინანსებული რუსთაველის ფონდის ფუნდამენტური კვლევის გრანტით, პროექტის ხელმძღვანელი დ. თარხნიშვილი), წყლის ლოკოკინების ფაუნის შესწეავლა საქართველოში (დაფინანსებული რუსთაველის ფონდის ფუნდამენტური კვლევის გრანტით, პროექტის ხელმძღვანელი ლ. მუმლაძე), ფრინველების აღრიცხვები, ფრინველის გრიპის ეკოლოგიური და გენეტიკური ანალიზი (პროექტის ხელმძღვანელი მკვლევარი ზურაბ ჯავახიშვილი), ზუთხისნაირი თევზების კვლევა (დაფინანსებული FFI თბილისის ოფისი).
 15. კლდის ხვლიკების სახეობათაწარმოქმნა და უსქესო გამრავლების ევოლუცია (დაფინანსებული რუსთაველის ფონდის ფუნდამენტური კვლევის გრანტით, პროექტის ხელმძღვანელი დ. თარხნიშვილი,2017)
 16. წყლის ლოკოკინების ფაუნის შესწავლა საქართველოში (დაფინანსებული რუსთაველის ფონდის ფუნდამენტური კვლევის გრანტით, პროექტის ხელმძღვანელი ლ. მუმლაძე, 2017)
 17.  ფრინველების აღრიცხვები, ფრინველის გრიპის ეკოლოგიური და გენეტიკური ანალიზი (პროექტის ხელმძღვანელი მკვლევარი ზურაბ ჯავახიშვილი).
 18. საქართველოში გავრცელებული კალმახის და ორაგულის გენეტიკური კვლევა და მათი ენდოპარაზიტების შესწავლა.(საუნივერსიტეტო პროექტი, 2016)
 19. კავკასიის რელიქტური არეების გამოვლინება და შესწავლა სივრცული მოდელირების და მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2015)
 20. საქართველოს მუქწიწვოვანი ტყის საფარის კომპლექსური კვლევა(საუნივერსიტეტო პროექტი, 2015-2016-2017)
 21. გადამფრენი წყალმცურავი ფრინველების ჰაბიტატის მოდელირება (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2015)
 22. საქართველოში გავრცელებული კალმახის და ორაგულის გენეტიკური კვლევა;
 23. ფრინველების აღრიცხვები, ფრინველის გრიპის ეკოლოგიური და გენეტიკური ანალიზი, კლდის ხვლიკების გენომური კვლევა (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014)
 24. ადამიანის გენეტიკა და ეთნოგენეზი კავკასიაში (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014- 2015-2016-2017) 
 25. კავკასიის რელიქტური არეების გამოვლინება და შესწავლა სივრცული მოდელირების და მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით(საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014-2015-2016)
 26. საქართველოს ტყის საფარის კომპლექსური კვლევა(საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014)
 27. საქართველოში სამუშაო ცხენების გენეტიკური კავშირები (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014)
 28. გადამფრენი წყალმცურავი ფრინველების ჰაბიტატის მოდელირება (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014) 
 29. საქართველოს კალმახის მონიტორინგისთვის საბაზო კვლევა (გარემოს დაცვის სამინისტროს დაფინანსებული,2014)
 30. Conservation of Caucasian Wildlife: Applying the National Conservation Status to Some Georgian Molluscs (Based on IUCN criteria) – Stage 2 (2014)(რუფორდის გრანტი, ხელმძღვანელი ლ. მუმლაძე)
ბანერები