ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

ნათია კოპალიანი - პროფესორი, პროგრამის დირექტორი
ზურაბ გურიელიძე - პროფესორი
მაია შაქარაშვილი - ასისტენტ-მკვლევარი
ნანა დევიძე - ასისტენტ-მკვლევარი
დავით დეკანოიძე - ასისტენტ-მკვლევარი
ლევან ნინუა - ასისტენტ-მკვლევარი

ბანერები