ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

ოთარ აბდალაძე - სრული პროფესორი, პროგრამის დირექტორი 
ზაალ კიკვიძე - სრული პროფესორი
გია ნახუცრიშვილი - ემერიტუს-პროფესორი
ნუგზარ ზაზანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ქეთევან ბაცაცაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
მარინა მოსულიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზეზვა ასანიძე - ასისტენტ-მკვლევარი
თამარ ჯოლოხავა - ასისტენტ-მკვლევარი
ჟანა ეხვაია - ასისტენტ-მკვლევარი

ბანერები