ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კვლევითი პროექტები

კვლევითი პროექტები

მაღალმთის ეკოსისტემების კვლევის პროგრამის 2012-2020 წლებში განხორციელებული და მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

 1. ალპური მცენარეულობა – კლიმატის გლობალური ცვლილების ბიოინდიკატორი
 2. ალპურ მცენარეთა ფუნქციური მრავალფეროვნება
 3. ფლორისა და მცენარეულობის მრავალფეროვნება
 4. „მაღალმთის ეკოსისტემების კვლევა“ (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2015, 2016, 2017,2018,2019) 
 5. „ალპური მცენარეულობის ტრანსფორმაცია გლობალურ ცვლილებებთან კავშირში“ (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014) 
 6. „ალპურ მცენარეთა ფუნქციური მრავალფეროვნება“ (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014) 
 7. „ალპური მცენარეულობის მრავალფეროვნება“ (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014) 
 8. „სასწავლო–სამეცნიერო ლიტერატურის მომზადება,გამოცემა, თარგმნა“(საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014)
 9. „გარემოსა და სოციალურ პროცესებს შორის არსებული მრავლობითი ურთიერთკავშირის ანალიზი საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში“ (01.03.2010-1.03.2013); დონორი: ”Volkswagen Foundation” (გერმანია)
 10. „ალპური მცენარეულობის მრავალფეროვნება და ეკოლოგია: ალპურ მცენარეთა ფუნქციური მრავალფეროვნება“. 2012 წ. დონორი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 11. ”მაღალმთის ბიომრავალფეროვნება კავკასიაში და მისი ფუნქციური მნიშვნელობა” (01.12.2009-30.11.2012); დონორი: Swiss National Science Foundation (SNSF/SCOPES) (შვეიცარია)
ბანერები