ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კვლევითი პროექტები

კვლევითი პროექტები

მაღალმთის ეკოსისტემების კვლევის პროგრამის 2012-2020 წლებში განხორციელებული და მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

 1. ალპური მცენარეულობა – კლიმატის გლობალური ცვლილების ბიოინდიკატორი
 2. ალპურ მცენარეთა ფუნქციური მრავალფეროვნება
 3. ფლორისა და მცენარეულობის მრავალფეროვნება
 4. „მაღალმთის ეკოსისტემების კვლევა“ (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2015, 2016, 2017,2018,2019) 
 5. „ალპური მცენარეულობის ტრანსფორმაცია გლობალურ ცვლილებებთან კავშირში“ (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014) 
 6. „ალპურ მცენარეთა ფუნქციური მრავალფეროვნება“ (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014) 
 7. „ალპური მცენარეულობის მრავალფეროვნება“ (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014) 
 8. „სასწავლო–სამეცნიერო ლიტერატურის მომზადება,გამოცემა, თარგმნა“(საუნივერსიტეტო პროექტი, 2014)
 9. „გარემოსა და სოციალურ პროცესებს შორის არსებული მრავლობითი ურთიერთკავშირის ანალიზი საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში“ (01.03.2010-1.03.2013); დონორი: ”Volkswagen Foundation” (გერმანია)
 10. „ალპური მცენარეულობის მრავალფეროვნება და ეკოლოგია: ალპურ მცენარეთა ფუნქციური მრავალფეროვნება“. 2012 წ. დონორი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 11. ”მაღალმთის ბიომრავალფეროვნება კავკასიაში და მისი ფუნქციური მნიშვნელობა” (01.12.2009-30.11.2012); დონორი: Swiss National Science Foundation (SNSF/SCOPES) (შვეიცარია)
 12. Variable soil pH can drive changes in slope aspect preference of plants in alpine desert of the Central Great Caucasus (Kazbegi district, Georgia)
 13. Distribution of plant species and the rock particle size in subnival habitats of the Central Great Caucasus
 14. Jumping the barrier: does a glacier tongue affect species distribution along the elevation gradient in the subnival and nival belts? A case study on Mt. Kazbegi, Georgia, central Great Caucasus Mountains
 15. A common soil temperature threshold for the upper limit of alpine grasslands in European mountains
ბანერები