ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

ძილ-ღვიძილის შემსწავლელი თენგიზ ონიანის ლაბორატორიის თანამშრომლები

დირექტორი:
ნიკოლოზ ონიანი - ასოცირებული პროფესორი

ცენტრის პროფესორები:
მანანა ნემსაძე - ემერიტუსი პროფესორი
იასონ ბადრიძე - ემერიტუსი პროფესორი
ნატო დარჩია - სრული პროფესორი
ირმა გვილია - სრული პროფესორი
ლია მაისურაძე - ასოცირებული პროფესორი
თამარ ბასიშვილი - ასოცირებული პროფესორი

მკვლევრები:
მარიამ გოგიჩაძე - მთავარი მკვლევარი
ნანი ლორთქიფანიძე - ასოცირებული მკვლევარი
მარინე ელიოზიშვილი ასოცირებული მკვლევარი

ტექნიკური პერსონალი:
მაია დათუნაშვილი
ეკატერინე ხაჩატუროვი
თამარ გაბუნია

 

ბანერები