ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასრულებული კვლევები

დასრულებული კვლევები

✔ ოპიოდური რეცეპტორების აქტივაციისა და ინაქტივაციის გავლენა თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაზე;
✔ ბავშვებსა და მოზარდებში ძილის დარღვევების ბუნება: ძილის ჰომეოსტაზის მომწიფების უჯრედული მექანიზმების კვლევა;
✔ ძალადობისა და სტრესის გავლენა ძილის ხარისხსა და ზოგად ფსიქო-ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაზე აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობასა და მათ ოჯახებში გაზრდილ ბავშვებში;
✔ უძილობისა და სხვა სახის ძილის დარღვევების თერაპიის ახალი ეფექტური გზების ძიება: მკურნალობის უჯრედული სამიზნეების კვლევა;
✔ ძილის ჩივილების შესწავლა აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობაში, თბილისში დაბადებული ბავშვების ჩათვლით;
✔ ძილის პარადოქსული ფაზის ფარმაკოლოგიური და არაფარმაკოლოგიური დეპრივაციის ნეირობიოლოგიური და ნეიროფსიქოლოგიური ანალიზი და აღნიშნული მეთოდების შეფასება მათი ფსიქონევროლოგიურ კლინიკაში გამოყენების თვალსაზრისით;
✔ ნარკოტიკებისა და არანარკოტიკული ბუნების აქტივატორების ეფექტების შედარებითი შესწავლა ძილ-ღვიძილის ციკლზე, დასწავლასა და მეხსიერებაზე;
✔ დეპრესიითა და ანტიდეპრესანტების გამოყენებით გამოწვეული თავის ტვინის დარღვევების კორექცია ახალი მეთოდებით;
ენდოგენური დეპრესიის მექანიზმების კვლევა კორექციის გზების ძიებითურთ.

ბანერები