ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

ჯანდაცვისა და დაზღვევის სკოლის თანამშრომლები

თენგიზ ვერულავა - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, ჯანდაცვისა და დაზღვევის ინსტიტუტის დირექტორი
გიორგი ხიშტოვანი - ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი
ნინო მახაშვილი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი
სოფიო ლებანიძე - ასისტენტ პროფესორი
ლეილა კარიმი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი, პროფესორი, ტრობეს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა (ავსტრალია)

ბანერები