ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სამეცნიერო სტატია საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორის, მედიცინის დოქტორის თენგიზ ვერულავას და სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტების მარიამ მუქერიას და ბესიკ კიკნაძის სამეცნიერო სტატია - „ THE IMPACT OF THE TOBACCO CONTROL LAW ON YOUTH TOBACCO USE“- გამოქვეყნდა საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში „Archives of the Balkan Medical Union“.

ჟურნალი ინდექსირებულია SCOPUS-ის (Elsevier) საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში.

კვლევის მიზანია თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის ზემოქმედების შესწავლა სტუდენტთა მხრიდან თამბაქოს მოხმარებაზე. 

სტატია იხილეთ ბმულზე

ბანერები