ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სამეცნიერო სტატია საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში
18 დეკემბერი, 2020
სამეცნიერო სტატია საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2019 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვება
ახალი ამბები
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2019 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვება
ტრენინგი „საქართველო – ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებაზე“
1 მარტი, 2018
ტრენინგი „საქართველო – ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებაზე“
გამოვიდა სამეცნიერო რეცენზირებადი ჟურნალის „ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია“ IV ნომერი
9 თებერვალი, 2018
გამოვიდა სამეცნიერო რეცენზირებადი ჟურნალის „ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია“ IV ნომერი
IV სამეცნიერო კონფერენცია „ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები“
9 თებერვალი, 2018
IV სამეცნიერო კონფერენცია „ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები“
ჯანდაცვისა და დაზღვევის ინსტიტუტის 2017 წლის ანგარიში
ღონისძიებები
18 დეკემბერი, 2017
ჯანდაცვისა და დაზღვევის ინსტიტუტის 2017 წლის ანგარიში
ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტის ნაშრომები საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში – 2017
ახალი ამბები
ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტის ნაშრომები საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში – 2017
I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები, გამოწვევები“
22 ნოემბერი, 2017
I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები, გამოწვევები“
კვლევის „მიოკარდიუმის ინფარქტით პაციენტთა ჰოსპიტალიზაციის დროულობა“ პრეზენტაცია
ღონისძიებები
27 ნოემბერი, 2017
კვლევის „მიოკარდიუმის ინფარქტით პაციენტთა ჰოსპიტალიზაციის დროულობა“ პრეზენტაცია
შეხვედრა მოლდავეთის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან
15 ნოემბერი, 2017
შეხვედრა მოლდავეთის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან
III საერთაშორისო კონფერენცია „პოლიტიკა კავკასიის ირგვლივ“
9 ნოემბერი, 2017
III საერთაშორისო კონფერენცია „პოლიტიკა კავკასიის ირგვლივ“
II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში"
8 ნოემბერი, 2017
II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში"
ბანერები