ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

ჯანდაცვის და დაზღვევის სკოლის თანამშრომლების გამოქვეყნებული ნაშრომები

რჩეული პუბლიკაციები  საერთაშორისო ბაზებში (SCOPUS) შემავალ რეფერირებად ჟურნალებში

 1. Tengiz Verulava, Ana Lordkipanidze, Nino Besiashvili, Mirian Todria, Zviad Lobjanidze, Revaz Jorbenadze, Ekaterine Eliava. Obstacles in the Development of Nonprofit Hospitals in Georgia. Hospital Topics, 2019. DOI: 10.1080/00185868.2019.1571875. [Crossref] [Google Scholar]
 2. Tengiz Verulava. Health Capital, Primary Health Care and Economic Growth. Eastern Journal of Medicine. 2019; 24 (1): 57 – 62. [Crossref] [Google Scholar]
 3. Verulava T., Mamulashvili M., Kachkachishvili J., Jorbenadze R. The Attitude of the Orthodox Parishioners towards Euthanasia: Evidence from Georgia. International Quarterly of Community Health Education, 2019; 39 (2): 101-107. [Crossref] [Google Scholar]
 4. Verulava T., Jorbenadze, R., Dagadze B., Eliava E. Access to Ambulatory Medicines for the Elderly in Georgia. Home Health Care Management & Practice, 2019; 31(2): 107-112. [Crossref] [Google Scholar]
 5. Tamuna Gurchiani, Tengiz Verulava, Revaz Jorbenadze. Food Products Labeling in Georgia: Problems and Solutions. International Journal of Engineering and Technology. 2018; 7(4): 5654-5658. [Crossref]
 6. Verulava T., Dangadze B. Health Capital and Economic Growth: Evidence from Georgia. The Open Public Health Journal. 2018; 11:401-406. [CrossrefGoogle Scholar
 7. Verulava T., Kachkachishvili, I., Abulashvili, S., Chkhaidze, M., Khuroshvili, M., Kiknadze, L.,            Jorbenadze, R. Students’ Awareness, Knowledge, and Behavior Regarding HIV/AIDS. Gazi Medical Journal, 2018; 29 (2): 215-218. [Link] [Google Scholar]
 8. Verulava T., Khuchua L., Kachkachishvili I., Jorbenadze R. Knowledge of Sexually Transmitted Infections Among Homeless People in a Municipal Shelter. International Quarterly of Community Health Education, 2018; 38(4): 245-249. doi: 10.1177/0272684X18781793. [Crossref] [Google Scholar]
 9. Tengiz Verulava Ana Grdzelishvili, Mariam Magaldadze, Ana Makharashvili, Gvantsa Chibukhaia, Revaz Jorbenadze, Beka Dangadze. (2018) Social problems of Alzheimer’s patients and their family members. Home Health Care Management & Practice; 30 (4):175-178. [Crossref] [Google Scholar]
 10. Tengiz Verulava, Revaz Jorbenadze, Leila Karimi, Beka Dangadze, Temur Barkalaia (2018). Evaluation of Patient Satisfaction with Cardiology Services. The Open Public Health Journal. 11 (1). 201-208. [Crossref]
 11. Verulava Tengiz, Jorbenadze Revaz (2018) Medical Tourism in Georgia: Current Barriers and Recommendations. Malaysian Journal of Public Health Medicine, 18 (1):81-87. [Link] [Google Scholar]
 12. Verulava, Tengiz (2018) Pension System in South Caucasus: Challenges and Reform Options. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 12 (1):168-174. [View at Publisher], [Google Scholar].
 13. Verulava T., Jorbenadze R. Dangadze B. (2018) The Role of Non-Profit Organizations in Healthcare System: World Practice and Georgia. Georgian Medical News. 278(1):178-182. [Link] [Google Scholar]
 14. Verulava, T., Jorbenadze, R., Dangadze, B., Karimi L. (2018). Nurses’ Work Environment Characteristics and Job Satisfaction: Evidence from Georgia. Gazi Medical Journal, 29 (1): 1-5. [Link] [Google Scholar]
 15. Asatiani, M., Verulava T. (2017). Georgian Welfare State: Preliminary Study Based on Esping-Andersen’s Typology. Economics and Sociology, 10 (4): 21-28. DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-4/2. [Crossref], [Google Scholar]
 16. Verulava, T., Maglakelidze, T., Jorbenadze, R. (2017) Hospitalization Timeliness of Patients with Myocardial Infarction. Eastern Journal of Medicine, 22 (3): 103-109. DOI: 10.5505/ejm.2017.36854. [Crossref] [Google Scholar]
 17. Verulava T., Maglakelidze T. (2017). Health Financing Policy in the South Caucasus: Georgia, Armenia, Azerbaijan. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 11 (2): 143-150. [Publisher] [Google Scholar].
 18. Verulava, T., Jincharadze, N., Jorbenadze, R. (2017). Role of Primary Health Care in Re-hospitalization of Patients with Heart Failure. Georgian Medical News, 264 (3): 135-139. [Link] [Google Scholar]
 19. Verulava T, Jorbenadze R, Barkalaia T. Introduction of universal health program in Georgia: Problems and Perspectives. Georgian Medical News, 2017; 262 (1): 116-120. View at Publisher Google ScholarGoogle Scholar.
 20. Verulava, T., Adeishvili, I., Maglakelidze, T. (2016). Home Care Services for Elderly People in Georgia. Home Health Care Management Practice, 28 (3): 170-177. DOI: 1177/1084822315627785. [Crossref] [Google Scholar]
 21. Verulava T., Sibashvili N. (2015). Accessibility to Psychiatric Services in Georgia. African Journal of Psychiatry (South Africa), 18 (3): 1-5. [View at Publisher] [Google Scholar]
 22. Verulava T., Gabuldani M. (2015). Accessibility of Urgent Neurosurgery Diseases by the State Universal Healthcare Program in Georgia (country). Gazi Medical Journal, 26 (2): 42-45. [View at Publisher] [Google Scholar].

წიგნები

 1. თენგიზ ვერულავა. დაზღვევის ისტორია. ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი. თბილისი. 2018. [Link]
 2. ვერულავა, თ., ჯორბენაძე, რ. ჯანდაცვის სისტემა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (1918-1921) = The health care system in the first Democratic Republic of Georgia (1918-1921). თბილისი, 2018. [Link]
 3. ვერულავა, თენგიზ. ჯანდაცვის სოციოლოგია. თბილისი: ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი, 2017. [Link]
 4. ვერულავა, თენგიზ. სადაზღვევო საქმის საფუძვლები. თბილისი: ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი, 2017. [Link]
 5. ვერულავა, თენგიზ. ჯანდაცვის პოლიტიკა. თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016. [Link]
 6. ვერულავა, თენგიზ. ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა. თბილისი: საქართველოს უნივერსიტეტი, [Link]
 7. ვერულავა, თენგიზ. ჯანდაცვის ეკონომიკა. თბილისი: საარი, 2003. [Link]
 8. Verulava, Tengiz, Kalandadze, Temur. Health Care System in Georgia. Tbilisi: Metsniereba, 2001. [Link]
 9. ვერულავა, თენგიზ, კალანდაძე, თემურ, გერზმავა, ოთარ. ჯანდაცვის სისტემა ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში. თბილისი: სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო კომპანია, 2001. [Link]
 10. ვერულავა, თენგიზ, კალანდაძე, თემურ. სოციალური და ჯანდაცვის სისტემის თავისებურებანი ნიდერლანდებში. თბილისი: სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო კომპანია, 2000. [Link]

სტატიები საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში

 1. ვერულავა, თენგიზ. (2019). ჯანმრთელობის კაპიტალი-წარმოების მდგრადი განვითარების ფაქტორი. ეკონომიკა და ბიზნესი. 11 (1)
 2. ვერულავა, თენგიზ. (2019). ამბულატორიული მედიკამენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობა ხანდაზმულთათვის. ეკონომისტი; 1. [Link]
 3. ვერულავა, თენგიზ, ბესიაშვილი ნინო, თოდრია მირიან, ლობჟანიძე ზვიად (2018). არამომგებიანი საავადმყოფოების განვითარების პრობლემები საქართველოში. ეკონომისტი; 14(3):60-71 [Link]
 4. ვერულავა, თენგიზ. (2018). ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა საქართველოში. ეკონომიკა და ბიზნესი. 11 (1). [Link]
 5. ვერულავა, თენგიზ (2018) პირველადი ჯანდაცვის გამოწვევები საქართველოში. გლობალიზაცია და ბიზნესი. ევროპის უნივერსიტეტი. (5): 259-262. [Link]
 6. ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის სისტემის რეფორმები აშშ-ში ინდივიდუალიზმი და უნივერსალიზმი. ეკონომისტი, XIII (4):142-154. [Link]
 7. ვერულავა, თენგიზ (2017) სამედიცინო ბაზარი: არსი, სპეციფიკა, სტიმულები. ეკონომიკა და ბიზნესი. 10 (4):73-90. [Link]
 8. ვერულავა, თ. (2017). არამომგებიანი საავადმყოფოების როლი ჯანდაცვის სისტემაში: მსოფლიო გამოცდილება და საქართველო. ეკონომიკა და ბიზნესი. 10 (3), გვ. 100-110. [Link]
 9. ვერულავა,თ., ჯორბენაძე, რ. (2017). სიახლე საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაშისაავადმყოფოების გლობალური ბიუჯეტითდაფინანსება. ეკონომიკა და ბიზნესი. 10 (1), გვ. 137-143. [Link]
 10. Verulava, T., Jorbenadze, R., Barkalaia, T., Nonikashvili, A., Kurtanidze, T. (2016). Effects of universal health insurance on health care utilization: Evidence from Georgia. Azerbaijan Medical Association Journal. 1, 85-88. doi:10.5455/amaj.2016.03.026. [Link]
 11. ჯორბენაძე, რ., ვერულავა, თ. (2016). მაღალტექნოლოგიური კარდიოლოგიის განვითარების პრობლემები და პერსპეტივები საქარველოში. ეკონომიკა და ბიზნესი. 9 (3), 150-159. [Link]
 12. ვერულავა, თ., სიბაშვილინ. (2015). ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისის ფინანსური უზრუნველყოფა საქართველოში. ეკონომიკა და ბიზნესი. 8 (3), 75-87. [Link]
 13. ვერულავა, თ., გაბულდანი, მ. (2015). გადაუდებელი დაავადებების ფინანსური ხელმისაწვდომობა საქართველოში. ეკონომიკა დაბიზნესი. 8 (1), 75-87. [Link]
 14. Verulava, T. (2014). Access to Medicines within the State Health Insurance Program for Pension Age Population in Georgia (country). HealthMED, 8 (9), 1078-1082. [Link]
 15. Jgerenaia, E., Mourao, , Verulava, T. (2014). Pension systems in Southern Europe – Challenges and Opportunities. International Affairs and Global Strategy, 25, 1-19. [Link]
 16. ვერულავა, თ. (2013). სამედიცინო შემნახველი ანაბრების სისტემა – ჯანდაცვის ეფექტური დაფინანსების მექანიზმი. ეკონომიკა დაბიზნესი. 6 (4):65-90. [Link]
 17. Verulava, T., Kalandadze, T., Vasadze, O. Введение системы обязательного медицинского страхования в Грузии. Georgian Medical News. 1999; (54): 60-62. [Link]

სტატიები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების შრომების კრებულებში

 1. თენგიზ ვერულავა (2018). სამედიცინო მომსახურებაზე პაციენტის ინფორმირებული თანხმობა საქართველოში. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“ შრომების კრებული. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 134-139. შრომების კრებული.
 2. ვერულავა, თენგიზ. (2018). ჯანდაცვის სისტემა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (1918-1921). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ახალი ეპოქის დასაწყისი – საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921)“ შრომების კრებული. კავკასიის უნივერსიტეტი. 218-225. შრომების კრებული
 3. ვერულავა, თენგიზ. (2018)აგროდაზღვევის განვითარების პრობლემები საქართველოში. ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 95-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. ივანე ჯავახიშვილის სახელობისთბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 373-377. შრომების კრებული
 4. ვერულავა თენგიზ (2018). პირველადი ჯანდაცვის გამოწვევები საქართველოში. III საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე გლობალიზაციის აქტუალური ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები. ევროპის უნივერსიტეტი. შრომების კრებული
 5. ვერულავა, თ.(2017). შეზღუდული კონკურენცია ჯანდაცვის ბაზარზეგადაწყვეტის გზები. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები, გამოწვევები” შრომების კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 72-78. [Link]
 6. Verulava, T. (2017). Pension System in South Caucasus: Challenges and Reform Options. The III International Scientific Conference “Politics around Caucasus”. Tbilisi State University, Institute for Georgia’s Neighbourhood Studies. 21.10.2017. [ResearchGate]
 7. ვერულავა, თ. (2017). უნივერსალური ჯანდაცვის მსოფლიო გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში” შრომების კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 185-191. [Link]
 8. ვერულავა, თ. (2017). უნივერსალური ჯანდაცვა საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები. V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა – მდგრადი განვითარების რეგიონული ასპექტები“. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 58-66. [Link]
 9. ვერულავა, თ. (2017). ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში: შედარებითი ანალიზი, შეფასება. II საერთაშორისო კონფერენციის ,,პოლიტიკა კავკასიის გარშემო” შრომათა კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 101-116. [Link]
 10. ვერულავა, თ.(2016). სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელი – ჯანდაცვის ინოვაციური მექანიზმი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“ შრომების კრებული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 130-134. [Link]
 11. ვერულავა, თ. (2016). ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა საქართველოში: პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა” შრომათა კრებული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 51-66. [ResearchGate]
 12. ვერულავა, თ. (2016). სამედიცინო ტურიზმი და საქართველო: პრობლემების სპეციფიკა და რეკომენდაციები. I საერთაშორისო კონფერენციის “სამედიცინო ტურიზმი: პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური, საგანმანათლებლო და სამედიცინო პრობლემები”. შრომათა კრებული. ბათუმი, 98-108. [Link]
 13. ვერულავა, თ. (2016). ადამიანის ჯანმრთელობა – ეკონომიკური ზრდის საფუძველი (საქართველოს მაგალითზე). I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“ შრომათა კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 224-229. [Link]
 14. ვერულავა, თ., კილასონია, ნ. (2015). ფინანსური რისკების დაზღვევის ტენდენციები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეროვნული მდგრადი განვითარების აქტუალური საკითხები“ შრომების კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 331-335; [Link]
 15. ვერულავა, თ., დემურია, მ. (2015). საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით კმაყოფილების შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეროვნული მდგრადი განვითარების აქტუალური საკითხები“ შრომების კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 383-385. [Link]
 16. ვერულავა, თ. (2014). არაკომერციული საავადმყოფოების ევროპული გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული კონფერენცია “ევროპული ღირებულებები და იდენტობა“. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 92-94.
 17. ვერულავა, თ. (2014). რეგულირებადი კონკურენტული სადაზღვევო მოდელის ევროპული გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები“ მასალების კრებული. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 323-326.
 • პუბლიკაციების ვრცელი სია

თავი წიგნში/კრებულში (საერთაშორისო გამოცემა)

 1. Verulava, T. (2016). Mental Health Services in Georgia, Gaps in the Mental Health State Program.Journal of Mental Health Policy and Economics, 19: S7. [Link]
 2. Verulava, Tengiz. From Competition to Non-Competition and Out-of-pocket Payment in the Georgian Insurance System. Equity and Efficiency Effects of Out-of-pocket Payments in Europe. Abstract Book. Vilnius: European Commission. Project ASSPRO CEE, 2012. [Link]

თავი წიგნში/კრებულში (ადგილობრივი გამოცემა)

 1. ვერულავა თენგიზ. ჯანდაცვის სისტემა საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში (1918-1921). წიგნში: დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ – რესპუბლიკის 100 წელი. თბილისი, 2018. გვ. 240-251. [Link]
 2. ვერულავა, თენგიზ. ჯანდაცვის ეკონომიკის საფუძვლები, ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების მოდელები, სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდები, სამედიცინო ორგანიზაციების ეკონომიკური და ფინანსური ურთიერთობების თავისებურებები. წიგნში: გერზმავა, ოთარ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, 2016. [Link]
 3. ვერულავა, თენგიზ. ჯანდაცვის დაფინანსება. წიგნში: გერზმავა, ოთარ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, 2012. [Link]
 4. ვერულავა, თენგიზ.გოგჩა (ალექსანდრე ჭავჭავაძეს). წიგნში: ქართული ენა და ლიტერატურა XI კლასი მოსწავლის წიგნი. თბილისი: მერიდიანი, 2012. 13-16. [Link]

სტატიები რესპუბლიკურ სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალებში      

 1. დავით ნემსაძე, თენგიზ ვერულავა. თამბაქოს მოხმარების დაწყებაზე მოქმედი ფაქტორები ახალგაზრდებში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, 2019; 5 (2). [Link]
 2. ვერულავა, თ., ბერუაშვილი, დ. ოჯახის ექიმთან მიმართვიანობის პრობლემები საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, 5 (1). ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი. [Link]
 3. ვერულავა, თ. (2018). ამბულატორიული მედიკამენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობა ხანდაზმულთათვის. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, No 5. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი. [Link]
 4. ნათია ბრეგაძე, ნათელა წილოსანი, ნინია რამაზაშვილი, თენგიზ ვერულავა. ბილ კლინტონის ჯანდაცვის რეფორმები: წარუმატებლობის მიზეზები. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, 2019; 5 (1). [Link]
 5. ვერულავა, თ., კარტოზია, დ., რევია, ნ., ედიბერიძე, მ., შალამბერიძე, ა., ლიპარტია, თ., ფირცხალაიშვილი, ი., ახმოდიშვილი, ა. (2017) ქირურგიული ჩარევის შესახებ ინფორმირებული თანხმობა. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, No 3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, 103-109. [Link]
 6. ვერულავა, თენგიზ. (2014). „უხილავი ხელის“ მეტაფორა და ადამ სმითი. სემიოტიკა, XIV. სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, 46-66. [Link]
 7. ჭილაია, დ., ხიჯაკაძე, ლ., ქვათაძე, მ., ტურიაშვილი, მ., ფულარია, ც., სოლოღაშვილი, გ., ვერულავა, თ. (2017). პალიატიური ზრუნვის პრობლემები საქართველოში თბილისის ფერიცვალების დედათა მონასტრის მოწყალების სახლის მაგალითზე. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, No 3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, 64-68. [Link]
 8. ასრათაშვილი, ა., ქაფიანიძე, შ., წიქორიძე, თ., მინდიაშვილი, ს., ვერულავა, თ. (2017). პირველადი ჯანდაცვის ექთნების როლიგულის უკმარისობის პაციენტების ინფორმირებულობის ამაღლებაში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, N 3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, 69- [Link]
 9. თენგიზ ვერულავა, მარიკა წამალაშვილი, ანა ხვედელიძე, ანა ბარამიძე, ნათია თელია, ქეთი ჩხეტიანი, ქეთი ტუღუში. ჰომეოპათიის განვითარება საქართველოში: პრობლემები და პერსპექტივები. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, N 3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი. 2017. გვ. 152-156. [Link]
 10. მელქაძე, ი., ვარამაშვილი, მ., მახარაშვილი, ქ. ჩხაიძე, გ., მამულია, ა., ვერულავა, თ. (2017) ქალთა კვლევა ქორწინებასა და მასზე მოქმედ სტრეს-ფაქტორებზე. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, 74-78. [Link]
 11. ჯუღელი, ნ., ვერულავა, თ. (2017). ქორწინება და მასზე მოქმედი სტრეს-ფაქტორები, ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, N 3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, 74-78. [Link]
 12. მამულაშვილი, მარიამ, ვერულავა, თენგიზ. (2017). მართლმადიდებელი მრევლის დამოკიდებულებება ევთანაზიის მიმართ.ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, N 3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, 24-33. [Link]
 13. ვერულავა, თენგიზ.(2016). მართული კონკურენცია ჯანდაცვაში და საქართველოს რეფორმები. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), 1-9. [Link]
 14. Verulava, Tengiz. (2016). Forms of Ownership of Medical Organizations, World Practice and Georgia. The Institute for Development of Freedom of Information (IDFI). Georgia 2020. [Link]
 15. Verulava, Tengiz.(2015). Healthcare expenditures in line with the recommendations of the World Health Organization and the funding of Georgia’s healthcare system. The Institute for Development of Freedom of Information (IDFI). Georgia 2020. [Link]
 16. ვერულავა, თენგიზ. (2016). სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთრეობის ფორმები, მსოფლიო პრაქტიკა დასაქართველო.ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). [Link]
 17. ვერულავა, თენგიზ (2016). ხანგრძლივი სამედიცინო მომსახურების (შინმოვლისგანვითარების პრობლემები საქართველოში.ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). [Link]
 18. ვერულავა, თენგიზ (2016). არის თუ არა სამედიცინო ბაზარი ჩვეულებრივი ბაზარი? ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). [Link]
 19. ვერულავა, თენგიზ (2016). ჯანდაცვის ხარჯების შეკავების მექანიზმები და საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). [Link]
 20. ვერულავა, თენგიზ, კომლაძე, ანა, ასათიანიმაგდა. (2016). ჯანდაცვის ომბუდსმენის ინსტიტუტის განვითარება საქართველოში.ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტი; 2 (2). [Link]
 21. ბაქრაძე, კორნელი,ვერულავა, თენგიზ. (2016). სოციალურად დაუცველი ტრავმატოლოგიური პაციენტების კმაყოფილება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტი; 2 (2): 75-87. [Link]
 22. კანკავა, ქეთევანდა ვერულავა, თენგიზ (2016) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ეფექტები ჯანდაცვითი სერვისებისუტილიზაციაზე საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტი; 2 (2): 1-28. [Link]
 23. თენგიზ ვერულავა, მირანდა ბიბილეიშვილი. ჯანმრთელობის სოციალური დაზღვევის მართული კონკურენციის მოდელი და საქართველოს რეფორმები. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტი; 2 (2) (2016). [Link]
 24. ელიაშვილი, თეონა., ვერულავა, თენგიზ (2016)საკრედიტო ვალდებულებათა დაზღვევა საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). [Link]
 25. ელიაშვილი, თეონა., ვერულავა, თენგიზ (2016)სადაზღვევო კომპანიებისროგორც საქართველოს ეკონომიკის ინვესტირებისწყაროს გამოყენების პერსპექტივები. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტი; 2 (2). [Link]
 26. ვერულავა, თენგიზ (2015). ჯანდაცვის დანახარჯები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებით და საქართველოსჯანდაცვისდაფინანსება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). [Link]
 27. ვერულავა, თენგიზ(2015) პირველადი ჯანდაცვის რეფორმისთვის გასატარებელი პოლიტიკის პირველი ნაბიჯები ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). საქართველო [Link]
 28. ვერულავა, თენგიზ და ბეჭვაია, ჯაბა (2015) სამედიცინო პერსონალის სამეცნიერო – ინფორმაციული უზრუნველყოფის პრობლემები საქართველოში. სამართალი და ეკონომიკა (6), 74-86. [Link]
 29. ვერულავა, თენგიზ(2016) პენიტენციური ჯანდაცვის სისტემის განვითარების კონცეფცია. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტი; 2 (2). [Link]
 30. ვერულავა, თენგიზ(2015) იტალო კალვინოს „უხილავი ქალაქები“. სემიოტიკა (XV). С. 37-43. [Link]
 31. ვერულავა, თენგიზ., კიკვიძე, ზურაბ (2015)ამბულატორიული პაციენტის სამედიცინო დახმარების ხარისხით კმაყოფილება.ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტი; 1 (1). [Link]
 32. ვერულავა, თენგიზ., გიორგაძე, გურანდა (2015)საკეისრო კვეთების ზრდის პრობლემა საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტი; 1 (1). [Link]
 33. თენგიზ ვერულავა. (2015). მედდების საქმიანობის გარემოს მახასიათებლები და სამუშაოთი კმაყოფილება. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, 1 (1):33-48. [Link]
 34. თენგიზ ვერულავა, მარიამ ხაბეიშვილი. (2015). უშვილობის მკურნალობა საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია; ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტი; 1 (1). [Link]
 35. ვერულავა, თენგიზ., თორთლაძე, ირაკლი (2015)რენტგენო-რადიოლოგიური სამედიცინო მომსახურების ხარისხის პრობლემები საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტი; 1 (1). [Link]
 36. ვერულავა, თენგიზ., ობგაიძე, ნატალი (2015)აგროდაზღვევის პრობლემები საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტი; 1 (1). [Link]
 37. ვერულავა, თენგიზ., ესაკია, რუსუდან (2015)რეცეპტის ინსტიტუტის ამოქმედება საქართველოში. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტი; 1 (1). [Link]
 38. ვერულავა, თენგიზ (2015). პირველადი ჯანდაცვის რეფორმისთვის გასატარებელი პოლიტიკის პირველი ნაბიჯები. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). [Link]
 39. ვერულავა, თენგიზ (2001). სამედიცინო დახმარების ხარისხი. საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი, ჯანდაცვის დაწესებულებათა ხარისხის კონტროლისა და დაფინანსების აქტუალური პრობლემები
 40. ვერულავა, თენგიზ (2001). ჯანდაცვის სისტემა ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში. საქართველოს სამედიცინო მოამბე (1-2). ISSN 76184
 41. ვერულავა, თენგიზ (2000). ჯანდაცვის სისტემა ნიდერლანდებში. საქართველოს სამედიცინო მოამბე (7-8). ISSN 76184
 42. ვერულავა, თენგიზ და კალანდაძე, თემურ (2000) სამედიცინო დახმარების ხარისხის მექანიზმები. საქართველოს სამედიცინო მოამბე (5-6). С. 7-20. ISSN 76184;
 43. ვერულავა, თენგიზ (1999) სამედიცინო დახმარების ანაზღაურების ძირითადი მეთოდები. საქართველოს სამედიცინო მოამბე (5-6). С. 7-1 ISSN 76184
 44. ვერულავა, თენგიზ და კალანდაძე, თემურ და გერზმავა, ოთარ (1999) სამედიცინო დახმარების ანაზღაურების ახალი მეთოდების შედეგები. საქართველოს სამედიცინო მოამბე (3-4). С. 14-19. ISSN 76184
 45. ვერულავა, თენგიზ და კალანდაძე, თემურ., ვასაძე, ოთარ (1999). სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევით მოცული მოსახლეობისაზრის შესწავლის შედეგები გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხის თვალსაზრისით. მკურნალი (8-9).

მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე

 1. Tengiz Verulava (2018). Challenges of Primary Health Care Reforms in Georgia (1995-2018). IV International Scientific Conference Politics Around the Caucasus, November 16, 2018, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. [ResearchGate] [Conference Agenda]
 2. ვერულავა თენგიზ (2018). პირველადი ჯანდაცვის გამოწვევები საქართველოში. III საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე გლობალიზაციის აქტუალური ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები. ევროპის უნივერსიტეტი. 30/06. [Link]
 3. ვერულავა, თენგიზ. (2018)აგროდაზღვევის განვითარების პრობლემები საქართველოში. ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 95-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 6-7 ივლისი, 2018 [Link]
 4. ვერულავა თენგიზ (2018). ჯანდაცვის სისტემა საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში (1918-1921). საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ეპოქის დასაწყისი – საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921 წწ.)“. კავკასიის უნივერსიტეტი. 1-2 ივნისი 2018. [Link]
 5. ვერულავა თენგიზ (2018). სამეცნიერო აზრი და მედიცინა: პლატონის წვლილი. საერთაშორისო კონფერენცია პლატონის ფილოსოფია ინტერდისციპლინურ კონტექსტში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 28-30 მაისი [Link]
 6. ვერულავა თენგიზ (2018). კეთილდეობის სახელმწიფოს ესპინგ-ანდერსენისეული ტიპოლოგია და საქართველო. VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა”. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 21-23 ივნისი. [Link] [PDF]
 7. Verulava, Tengiz (2018) Health Financing Policy in the Ukraine and Georgia: Problems and Perspectives. Ukraine and Georgia: the century of diplomatic relations. International Scientific Conference Dedicated to the Century of the Establishment of the Ukrainian-Georgian Diplomatic Relations, March 27 – 29, 2018, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. [Link]
 8. ვერულავა, თ.(2017). შეზღუდული კონკურენცია ჯანდაცვის ბაზარზე: გადაწყვეტის გზები. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები, გამოწვევები”, 17-18 ნოემბერი, 2017. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. [Link]
 9. ვერულავა, თენგიზ (2017) უნივერსალური ჯანდაცვის მსოფლიო გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში”, 3-4 ნოემბერი, 2017, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. [Link]
 10. Verulava, Tengiz (2017) Pension System in South Caucasus: Challenges and Reform Options. III International Scientific Conference Politics Around the Caucasus, October 21, 2017, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. [ResearchGate]
 11. Verulava, Tengiz (2017) Universal Health Care in Georgia: Achievements and Challenges. Fourth Eastern European Academy for Social Democracy, Friedrich Ebert Stiftung, 15-18 October, 2017, Tbilisi, Georgia. [Link]
 12. ვერულავა, თენგიზ (2017) უნივერსალური ჯანდაცვა საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები. V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა – მდგრადი განვითარების რეგიონული ასპექტები“, 2017 წლის 22-24 ივნისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. [Link]
 13. ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში: შედარებითი ანალიზი, შეფასება.II საერთაშორისო კონფერენცია პოლიტიკა კავკასიის გარშემო, 21,10.2016, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. [Link]
 14. ვერულავა, თენგიზ (2016) სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელი – ჯანდაცვის ინოვაციური მექანიზმი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“, 2016 წლის 1-2 ივლისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. [Link]
 15. ვერულავა, თენგიზ (2016) ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა საქართველოში: პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა – საქართველო და სამხრეთ კავკასია გლობალური გამოწვევების პირისპირ”, 23-25 06.2016, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. [Link]
 16. ვერულავა, თენგიზ (2016) სამედიცინო დაზღვევის რეფორმა აშშ-ში: პრობლემები და პერსპექტივები.ამერიკისმცოდნეობის XVII საერთაშორისო კონფერენცია, 19-21 მაისი 2016, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი. [Link]
 17. ვერულავა, თენგიზ. (2016). ადამიანის ჯანმრთელობა – ეკონომიკური ზრდის საფუძველი (საქართველოს მაგალითზე). I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“, 11-12 ნოემბერი, 2016. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. [Link]
 18. ვერულავა, თ. (2016). სამედიცინო ტურიზმი და საქართველო: პრობლემების სპეციფიკა და რეკომენდაციები. I საერთაშორისო კონფერენცია “სამედიცინო ტურიზმი: პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური, საგანმანათლებლო და სამედიცინო პრობლემები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში”. გრიგოლ რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტი, ბათუმი. 18-20 ნოემბერი, 2018. [Link]
 19. Verulava, Tengiz (2016) Public spending on health care in Georgia (1991-2015): problems and solutions. EU-Eastern Partnership STI Cooperation in Addressing Health Research and Innovation, 19 – 20 April 2016, Danubius Hotel Gellért, Budapest. [Link]
 20. ვერულავა, თენგიზ., კილასონია, ნელი (2015). ფინანსური რისკების დაზღვევის ტენდენციები საქართველოში.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური საკითხები“, 10-11,07.2015, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 21. ვერულავა, თ., დემურია, მ. (2015). საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით კმაყოფილების შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური საკითხები“, 10-11,07.2015, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. [Link]
 22. ვერულავა, თენგიზ (2014) რეგულირებადი კონკურენტული სადაზღვევო მოდელის ევროპული გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები, 27-28,06.2014, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. [Link]
 23. ვერულავა, თენგიზ (2014) არაკომერციული საავადმყოფოების ევროპული გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული კონფერენცია “ევროპული ღირებულებები და იდენტობა“. 16-18 ივნისი. 2014, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. [Link]
 24. Verulava, Tengiz (2012) From Competition to Non-Competition and Out-of-pocket Payment in the Georgian Insurance System. EQUITY AND EFFICIENCY EFFECTS OF OUT-OF-POCKET PAYMENTS IN EUROPE, 3-4 DECEMBER 2012, VILNIUS, LITHUANIA. [Link]
 25. Verulava, Tengiz (2012) Quality Improvement in Medical Education. Public Health: The way to better health care research collaboration. EU TEMPUS Health Seminar. Maastricht University, The Netherlands. 24-26/10/2012.
 26. Verulava, Tengiz (2012) Quality Improvement of PHD programme in Public Health. Development of best practice model doctoral schools for structured PHD programme implementation in Ukraine and Georgia. EU TEMPUS Health Seminar. Tbilisi State Medical University. 26-28/01/2012
 27. Verulava, Tengiz (2011) Georgia Competitive Insurance Model – Comparative Analysis of Germany and Georgia Insurance Systems. International Scientific Conference dedicated to the anniversary of Professor G. Chapidze. 18-19/11/2011.
 28. Verulava, Tengiz (2010) Toward Market oriented health care system, Experience from Netherlands & Singapore Health Care System. International Summer Camp “Lessons of Liberty IV”. New Economic School. Georgia. 6-12/8/2010.
 29. Verulava, Tengiz (2008). Development of public health master’s and doctoral programs in Georgia. The Seminar for Senior Officials of Medical Institutions. Southern Medical University. Southern Medical University Guangzhou. China. 10–30/6/2008
 30. Verulava, Tengiz (2005) Access to Medical Services within State Healthcare Programs. V Congress of the International Association of Health Economists. Barcelona, Spain. 10-13/8/2005.
 31. Verulava, Tengiz (2003) Access to Medicines within the State Healthcare Program for Pension Age Population in Georgia. Health Funding and Poverty Reduction in the Caucasus. World Health Organization, European Observatory for Health Systems. 6-8/2/2003.
 32. Verulava, Tengiz (2002) Access to Medicines within the State Healthcare Program for Poor people in Georgia. Poverty and Health in Georgia World Health Organization, European Observatory for Health Systems. 29/01/2002.
 33. Verulava, Tengiz (2002) Methods of Payment of Medical Services and Georgian Experience. Health Financing Strategy in Georgia. National Center of Healthcare Management of Georgia. 12/10/2001.
 34. Verulava, Tengiz (2001) Health care costs reduction mechanisms and healthcare system of Georgia. III Congress of the International Association of Health Economists, York University, Great Britain. 19-26/7/2001.
 35. Verulava, T. (2000). Development of the State Medical Insurance System in Georgia. Medical Insurance in Developing Countries (Congress). Tehran, Iran, Medical Insurance Company of the Islamic Republic of Iran. 12-14.08.2008.

მოხსენებები რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციებზე

 1. ვერულავა, თენგიზ (2018) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკა: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის მართვა, დაფინანსება და ხარისხის უზრუნველყოფა, ქართული რეალობა და პერსპექტივები. სემინარი: საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა 2017-2020. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. [Link]
 2. ვერულავა, თენგიზ (2017) გულის თანდაყოლილი მანკით პაციენტების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა პრეოპერაციულ პერიოდში. სამეცნიერო კონფერენციის „ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები – 2017“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 25 სექტემბერი, 2017 [Link]
 3. ვერულავა, თენგიზ (2016) საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა 1991-2016: მიღწევები, პრობლემები და პერსპექტივები. სამეცნიერო კონფერენცია: საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წელი: მიღწევები, პრობლემები და პერსპექტივები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 04.2016. [Link]
 4. ვერულავა, თენგიზ (2016) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის შეფასება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), სტრატეგიული გეგმა საქართველო 2020 – სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება. თბილისი. 21.01.2016. [Link]
 5. ვერულავა, თენგიზ (2015) პირველადი ჯანდაცვის რეფორმისთვის გასატარებელი პოლიტიკის პირველი ნაბიჯები. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). სტრატეგიული გეგმა საქართველო 2020 – სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება. ლოპოტა, საქართველო. 3.10.2015. [Link]

გამოცემული სამეცნიერო ჟურნალები და საკონფერენციო შრომების კრებულები

 1. ვერულავა, თენგიზ (2019) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 5. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი. [Link]
 2. ვერულავა, თენგიზ (2018) IV სამეცნიერო კონფერენციის “ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები” შრომების კრებული I. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი. [Link]
 3. ვერულავა, თენგიზ (2018) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 4. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი. [Link]
 4. ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი. [Link]
 5. ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა N 2. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი. [Link]
 6. ვერულავა, თენგიზ (2015) ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა N 1. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი. [Link]

პროფესიული პუბლიკაციები

 1. ვერულავა თენგიზ (2019) საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის გამოწვევები. პოლიტეა. პირველი არხი [Link]
 2. ვერულავა, თენგიზ (2016) საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ცვლილებები და მასში კერძო სამედიცინო დაზღვევის როლი. ლიბერალი. С. 1-4. [Link]
 3. ვერულავა, თენგიზ (2016) მსგავსიდიაგნოზებისჯგუფებით (DRG) დაფინანსებისმეთოდიდასაქართველო. ლიბერალი. С. 1-4. [Link]
 4. ვერულავა, თენგიზ (2016).საქართველოში საავადმყოფოს გლობალური ბიუჯეტით დაფინანსება ეგეგმება. ლიბერალი. [Link]
 5. ჯორბენაძე, რევაზდავერულავა, თენგიზ (2016) მაღალტექნოლოგიური კარდიოლოგიის განვითარება დადებითად აისახება ქვეყნისდემოგრაფიულ მდგომარეობაზე და ეკონომიკის ზრდაზე. რეზონანსი. [Link]
 6. ვერულავა, თენგიზ(2015) პირველადი ჯანდაცვა სისტემის საძირკველია. ლიბერალი (1). [Link]
 7. ვერულავა, თენგიზ (2015) სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელი ჯანდაცვის სექტორში. ლიბერალი. [Link]
 8. ვერულავა, თენგიზ და ადეიშვილი, ია (2015) ხანდაზმულთა შინმოვლა. Forbes Georgia (38). С. 64-68. [Link]
 9. ვერულავა, თენგიზ (2014) მოვალეობასა და უფლებას შორის ბალანსი – დასავლეთი და აღმოსავლეთი. ტაბულა. [Link]
 10. ვერულავა, თენგიზ (2014) უნივერსალიზმი და სელექტივიზმი – ჯანდაცვის ორი მიდგომა და საქართველო. ლიბერალი. [Link]
 11. ვერულავა, თენგიზ (2013) დაზღვეულ პენსიონერთა მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა. ტაბულა. [Link]
 12. ვერულავა, თენგიზ (2010). ალისა აქ უკვე აღარ ცხოვრობს”, ანუ ლიბერალური ეკონომიკის ქართული სინამდვილე. რეზონანსი (N165). გვ. 8. [Link]
 13. ვერულავა, თენგიზ (2010). რეგულირებადი კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი. 24 საათი. [Link]
 14. ვერულავა, თენგიზ(2010) გელათის აკადემია VS უჰაერო მღვიმე. ge. [Link]
 15. ვერულავა, თენგიზ(2010) რატომ ვუსწრებთ/ჩამოვრჩებით გერმანიასანუ რატომ ვერ გადავა ძროხა მდინარეს. ge. [Link]
 16. ვერულავა, თენგიზ(2010) იმედის დასასრულით იწყება სიმშვიდე (მიქელანჯელო ანტონიონის “წითელი უდაბნო”). ბლოგი “ბურუსი”. [Link]
 17. ვერულავა, თენგიზ(2009) რეფორმები პენიტენციურ ჯანდაცვის სისტემაშიინტერნეტ ჟურნალი “ბურუსი”. [Link]
 18. ვერულავა, თენგიზ(2009) პენიტენციური ჯანდაცვის სისტემა ევროპის ქვეყნებში. ინტერნეტ ჟურნალი “ბურუსი”. [Link]
 19. ვერულავა, თენგიზ (2001). სოციალური და ჯანდაცვის სისტემის თავისებურებანი ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში. მედიცინა. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.
 20. ვერულავა, თენგიზ (2001). გლობალური ბიუჯეტი. მედიცინა. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.
 21. ვერულავა, თენგიზ (2001). ჯანდაცვის სისტემა ნიდერლანდებში. მედიცინა. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.
ბანერები