ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თარგმანები

დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის თარგმანები

წიგნები:

 • ზიგმუნდ ფროიდის წიგნის - „კულტურით უკმაყოფილება“ - ქართულად თარგმნა და გამოცემა
 • სახელმძღვანელო „ფონოგრამის გარეშე” (მოსწავლის წიგნი, მასწავლებლის წიგნი, სახელმძღვანელო მშობლებისთვის და ბარათები), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2012.
 • ელიოტ არონსონის წიგნის/სახელმძღვანელოს - ”სოციალური ცხოველი” - ქართულად თარგმნა და გამოცემა

პიროვნების და სოციალური ფსიქოლოგიის სფეროს მასალები:

 • Kroger J. Marcia, J. Identity Statuses: Origins, Meanings and Interpretations. Handbook of Identity Theory and Research“ chapter 2.
 • Arnett, J. (2011) Emerging Adulthood(s) the Cultural Psychology of a New Life Stage in Arnett J.A. Bridging Cultural and Developmental Approaches to Psychology. Oxford University Press
 • Luyckx, Koen, Seth J. Schwartz, Luc Goossens, Wim Beyers, Lies Missotten, L. 2011. Processes of Personal Identity Formation and Evaluation. in Seth J. Schwartz, Koen Luyckx K,Vivian L Vignoles. (eds) Handbook of Identity Theory and Research. Springer.
 • Erickson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crises. The McCrow-Hill. Chapter 3
 • Vignoles V.L., Schwartz S.J. Luyckx K. (2011) Introduction: Toward ad intergrative view on identity. (Chapter 1). in Seth J. Schwartz, Koen Luyckx K,Vivian L Vignoles. (eds) Handbook of Identity Theory and Research. Springer
 • Aronson, E. & Bridgeman, D. Jigsaw Groups and the Desegregated Classroom: In Pursuit of Common Goals (Chapter 30) in Aronson, J. & Aronson, E. Readings about the Social Animal. Worth Publishers, 2011
 • Aronson J. Low numbers stereotypes and the underrepresentation of women in math and science (Chapter 28) in Aronson, J. & Aronson, E. Readings about the Social Animal. Worth Publishers, 2011
 • Fein, S. & Spencer, S. J. Prejudice as self-image maintenance: Affirming the self through derogating others (Chapter 32) in Aronson, J. & Aronson, E. Readings about the Social Animal. Worth Publishers, 2011
 • Harber, K. The Positive Feedback Bias (Chapter 33) in Aronson, J. & Aronson, E. Readings about the Social Animal. Worth Publishers, 2011
 • Word, C. O., Zanna, M. P. & Cooper, J. The nonverbal mediation of self-fulfilling prophecies in interracial interaction (Chapter 27) in Aronson, J. & Aronson, E. Readings about the Social Animal. Worth Publishers, 2011
 • Brewer, Marilynn B. The importance of being we: human nature and intergroup relations. American Psychologist, Vol 62(8), Nov 2007, 728-738.
 • John F. Dovidio. On the Nature of Contemporary Prejudice: The Third Wave. Journal of Social Issues. Volume 57, Issue 4, pages 829–849, Winter 2001
 • Sam McFarland. Authoritarianism, Social Dominance, and Other Roots of Generalized Prejudice. Political Psychology. Volume 31, Issue 3, pages 453–477, June 2010
 • Brian Laythe, Deborah G. FinkeL, Robert G. Bringle and Lee A. Kirkpatrick. Religious Fundamentalism as a Predictor of Prejudice: A Two-Component Model. Journal for the Scientific Study of Religion. Volume 41, Issue 4, pages 623–635, December 2002
 • Werner Bergmann. Anti-Semitic Attitudes in Europe: A Comparative Perspective. Journal of Social Issues. Volume 64, Issue 2, pages 343–362, June 2008
 • Stephan, W. G. Viewing Intergroup Relations in Europe Through Allport’s Lens Model of Prejudice. Journal of Social Issues., 64(2), 417-429. 2008
 • Andreas Zick, Thomas F. Pettigrew and Ulrich Wagner. Ethnic Prejudice and Discrimination in Europe. Journal of Social Issues. Volume 64, Issue 2, pages 233–251, June 2008
 • Binder, Jens, Zagefka, Hanna, Brown, Rupert, Funke, Friedrich, Kessler, Thomas, Mummendey, Amélie, Maquil, Annemie, Demoulin, Stephanie and Leyens, Jacques-Philippe. Does contact reduce prejudice or does prejudice reduce contact? A longitudinal test of the Contact Hypothesis amongst majority and minority groups in three European countries. Journal of Personality and Social Psychology, 96 (4). pp. 843-856. ISSN 0022-3514. 2009
 • Dabbs Jr. J.M. & Leventhal H. Effects of Varying the Recommendations in a Fear-Arousing Communication. Journal of Personality and Social Psychology, 4 (5): 525–531. 1966
 • Cognitive Psychology, Sixth Edition. Robert J. Sternberg and. Karin Sternberg. Chapter 12, Decision Making and Reasoning. Wadsworth Publishing; 6 edition, 2011.

დეტალური ინფორმაცია თარგმანების შესახებ იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები