ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

 • ნინო ჯავახიშვილი, ინსტიტუტის დირექტორი
 • მაკა ლორთქიფანიძე, დირექტორის თანაშემწე/მკვლევარი
 • ნინო ბუწაშვილი, ლაბორანტი
 • ნინო სხირტლაძე, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი/მკვლევარი
 • ანა მაყაშვილი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი
 • ირინა ვარდანაშვილი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი
 • ია შეყრილაძე, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი
 • გვანცა ჯიბლაძე, მეცნიერ თანამშრომელი/მკვლევარი
 • მარიამ ბახტაძე, მეცნიერ თანამშრომელი/მკვლევარი
 • მაია ხოსიტაშვილი, მეცნიერ თანამშრომელი/მკვლევარი
 • თამარ ბოკუჩავა, მეცნიერ თანამშრომელი/მკვლევარი
 • ქეთევან კობაიძე, მეცნიერ თანამშრომელი/მკვლევარი
 • მარიანა ხუნძაყიშვილი, მეცნიერ თანამშრომელი/მკვლევარი
 • ლია ძაგანია, მეცნიერ თანამშრომელი/მკვლევარი
 • ნატა ძაძამია, მეცნიერ თანამშრომელი/ასისტენტ მკვლევარი
 • ნინო ჩხაიძე, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი
 • ნინო გოგიჩაძე, მეცნიერ თანამშრომელი/მკვლევარი
 • თინათინ ჭინჭარაული, მოწვეული კონსულტანტი
 • ნატა მეფარიშვილი, მოწვეული კონსულტანტი
ბანერები