ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პუბლიკაციები

სტატიები:

 1. Javakhishvili, N., Lortkipanidze, M., Petriashvili, A. (2012). The role of social capital in combating domestic violence. http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/hostility-and-violence/violence/conference-programme-abstracts-and-papers/session-2-sexual-and-domestic-violence
 2. სხირტლაძე ნ., ჯავახიშვილი ნ. (2012), ”იდენტობის ფორმირება და ზრდასრულობის სუბიექტური აღქმა”, ქართული ელექტრონული ჟურნალი: განათლების მეცნიერებები და ფსიქოლოგია, GESJ:Education Sciences and Psychology // 2012 | No.3(22), pp. 79-86
 3. Javakhishvili, N., Schneider, J., Makashvili, A., Kochlashvili N. (2012). Ethnic Social Distance: A comparison of Georgian, German and Japanese Students. Journal of Social Management, number 2, 2012, pp. 55-64
 4. ჯიბლაძე გ. ჯავახიშვილი ნ. (2012), ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კანონის იმპლემენტაცია საქართველოში, კონტექსტუალური ინტერაქციის თეორიის მიხედვით. Proceedings of the UCSS conference, 2012. http://css.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=52
 5. ჯავახიშვილი ნ., ლორთქიფანიძე მ., პეტრიაშვილი ა. (2012), სოციალური კაპიტალი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ: ეკლესია, მასმედია, საზოგადოება. Proceedings of the UCSS conference, 2012. http://css.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=52
 6. Javakhishvili, D.; Javakhishvili, N. Miovsky, M.; Razmadze M., Kandelaki, N. (2014). Piloting European Drug Addiction Preventive intervention Unplugged Program in Georgia: Formative Study”. Addictolgy, 2014 N2, pp. 126-133
 7. Javakhishvili, N., Schneider, J.F., Makashvili, A. and Kochlashvili, N. (2013) “Measuring Ethnic Attitudes: Tolerance and Social Distance from Cross-cultural Perspective” Athens: ATINER’S Conference Paper series, No: PSY2013-0543. http://www.atiner.gr/papers/PSY2013-0543.pdf
 8. Eli Doris, Ia Shekriladze, Nino Javakhishvili, Roshan Jones, Janet Treasure & Kate Tchanturia (2015) Is cultural change associated with eating disorders? A systematic review of the literature. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, Vol. 20, Issue 2, pp.149-160 
 9. Skhirtladze, N., Javakhishvili, N., Schwartz, S. J., Beyers, W., & Luyckx, K. (2016). Identity processes and statuses in post-Soviet Georgia: Exploration processes operate differently. Journal of Adolescence, 47, 197-209
 10. მაყაშვილი, ქ., შეშაბერიძე, მ. (2016) სიტუაციურ ცვლილებასთან მორგების თავისებურებანი სენსომოტორულ დონეზე  ფიქსირებული განწყობის დინამიკის შესწავლის გზით იშემიური ინსულტის შემთხვევებში. დიმიტრი უზნაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის შრომები. თბილისი.
 11. ჯავახიშვილი, ნ., სხირტლაძე, ნ., ბუწაშვილი, ნ., ლორთქიფანიძე, მ., მაყაშვილი, ა., ვარდანაშვილი, ი., შეყრილაძე, ი. (2016). კვლევის ინსტრუმენტების ვალიდაცია. დიმიტრი უზნაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის შრომები. თბილისი.
 12. ჯავახიშვილი, ნ., ვარდანაშვილი, ი. (2016). რელიგიურობა და წინარწმენები. დიმიტრი უზნაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის შრომები. თბილისი.
 13. მირცხულავა, რ. (2016). დიმიტრი უზნაძე - ხელოვნების მკვლევარი. დიმიტრი უზნაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის შრომები. თბილისი.
 14. ბუწაშვილი, ნ. (2016). მულტიკულტურალიზმის მხარდაჭერა და ეთნიკური მიკუთვნებულობა. დიმიტრი უზნაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის შრომები. თბილისი.
 15. ქავთარაძე, ი. (2016). ევოლუციური პარადიგმა ფსიქოლოგიაში. დიმიტრი უზნაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის შრომები. თბილისი.
 16. Javakhishvili, N., Kochlashvili, N., Makashvili., Schneider, J.Measuring Ethnic Attitudes: Tolerance and Social Distance from Cross-cultural Perspective. An Anthology of Social Themes, edited by Gregory T. Papanikos. ATINER, Athens, Greece, 2016 
 17. Ia Shekriladze , Kate Tchanturia (2016). Acculturation to Western Culture in the Context of Eating Disorders, Encyclopedia of Feeding and Eating Disorders, Editors: Tracey Wade, pp 1-4. 2016. 
 18. Skhirtladze, N., Javakhishvili, N., Schwartz S. J., Luyckx,  K. „Identity Styles in Georgian Context and their Association to Parenting Dimensions“, European Journal of Developmental Psychology 15(1), pp.24-40. Impact factor .792.
 19. Skhirtladze, N., Javakhishvili, N., Schwartz, S. J., Luyckx K."Links between Life-Stories and Personal Identity Development Profiles and Processes" Emerging Adulthood, impact factor 1.446.
 20. Javakhishvili, N., & Jibladze, G. (2017). Analysis of Anti-Domestic Violence Policy Implementation in Georgia Using Contextual Interaction Theory (CIT). Journal of Social Policy, 1-18. doi:10.1017/S0047279417000551, impact factor 1.458.
 21. ვარდანაშვილი, ი.,  მაყაშვილი, ა., ჯავახიშვილი, ნ., &  ბუწაშვილი, ნ. (2017). წინარწმენის საზომი ინსტრუმენტის ქართულენოვანი ვერსიის შემუშავება. ჟესჟ: განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია, 45(3), 86-99. impact factor: 0.9801 
 22. Tchintcharauli, T., & Javakhishvili, N. Inclusive Education in Georgia: Current Trends and Challanges.British Journal of Special Education. DOI: 10.1111/1467-8578.12188 .
 23. Ana Makashvili, Irina Vardanashvili, Nino Javakhishvili. Testing Intergroup Threat Theory: Realistic and Symbolic Threats, Religiosity and Gender as Predictors of Prejudice. Europe's Journal of Psychology. CiteScore 2016: 0.69.
 24. D. Otiashvili, I. Kirtadze, I. Vardanashvili, M. Tabatadze and Allison J. Ober. Perceived acceptability of and willingness to use syringe vending machines: results of a cross-sectional survey of out-of-service people who inject drugs in Tbilisi, Georgia. Harm Reduction Journal, 2019. Impact Factor: 1.64
 25. Kirtadze I, Otiashvili D, Tabatadze M, Vardanashvili, I, Sturua, L, Zabransky, T, Anthony, J.C.. Republic of Georgia estimates for prevalence of drug use: Randomized response techniques suggest under-estimation. Drug and alcohol dependence, 2018. Impact Factor: 3.47
 26. Subeliani, D., Otiashvili, D., Kutelia, L., Beselia, A., Mgebrishvili, T., Vardanashvili, I. & Kirtadze, I. Patterns of use of new psychoactive substances and perceived benefits and negative effects: results of online survey in Georgia (country), Journal of Substance Use, 2019. Impact factor 2.728.
 27. Skhirtladze, N., Van Petegem, S., Javakhishvili, N., Schwartz, S.J. & Luyckx, K. Motivation and psychological need fulfillment on the pathway to identity resolution. Motivation and Emotion, 2019. Impact factor 1.459.
 28. Skhirtladze N., Javakhishvili, N., Schwartz S.J., Luyckx, K. Identity formation in the domains of goals and values in Georgian emerging adults. Emerging Adulthood, 2019. Impact factor 0.89.
 29. სხირტლაძე, ნ. განვითარების რეგულაცია და შეხედულებები წარმატების მიღწევის კონტროლზე. GESJ: Education Sciences and Psychology, 2019. Impact factor 0.9801.
 30. Shekriladze, I., Javakhishvili, N., & Tchanturia, K. Culture Change and Eating Patterns: A Study of Georgian Women. Frontiers in Psychiatry, 2019. Impact factor 3.161.
 31. Grigoryan, L., Bai, X., Durante, F., Fiske, S. T., Fabrykant, M., Hakobjanyan, A., Javakhishvili, N., Kadirov, K., Kotova, M., Makashvili, A., Maloku, E., Morozova-Larina, O., Mullabaeva, N., Samekin, A., Verbilovich, V., Yahiiaiev, I. Stereotypes as Historical Accidents: Images of Social Class in Postcommunist Versus Capitalist Societies. Personality and Social Psycholoy Bulletin, 2019. Impact factor 2.603.

წიგნები:

ზიგმუნდ ფროიდი, „კულტურით უკმაყოფილება“ ქართულ ენაზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2012

სახელმძღვანელო „ფონოგრამის გარეშე” (მოსწავლის წიგნი, მასწავლებლის წიგნი, სახელმძღვანელო მშობლებისთვის და ბარათები), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2012.

ელიოტ არონსონი, ”სოციალური ცხოველი”, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014.

D. Uznadze Selected Works Commented by Contemporary Georgian Scholars, Ilia State University Press, Tbilisi 2018

"დიმიტრი უზნაძის ნაშრომები და მათი თანამედროვე ინტერპრეტაცია"

ბანერები