ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

ა. სულაბერიძე – დირექტორი, ეკონომიკის მეცნიერების დოქტორი, პროფესორი
ვ. შუშტაკაშვილი – დირექტორის მოადგილე, მკვლევარი, ეკონომიკის დოქტორი
მ. შელია – მკვლევარი, ეკონომიკის დოქტორი
ვ. სულაბერიძე – მკვლევარი, ეკონომიკის დოქტორი
ლ. მენაბდიშვილი – მკვლევარი, ეკონომიკის დოქტორი
რ. ხარბედია – ასოცირებული მკვლევარი, ეკონომიკის დოქტორი
ც. გვრიტიშვილი – ასოცირებული მკვლევარი
ნ. გომელაური – ასოცირებული მკვლევარი
ნ. მენაბდიშვილი – ასისტენტ-მკვლევარი, ეკონომიკის დოქტორი
მ. ხაჩატუროვა – ინფორმაციის მოპოვებისა და პროგრამული დამუშავების განყოფილების გამგე
ი. ქუთათელაძე – ასისტენტ- მკვლევარი
თ. ნამგალაშვილი – ასისტენტ- მკვლევარი
მ. გაგელიძე – უფროსი ლაბორანტი
მ. სულაბერიძე – ლაბორანტი
ნ. ქურდაძე – ლაბორანტი
ც. წერეთელი – ოპერატორი

ბანერები