ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახელმძღვანელოები

სახელმძღვანელოები

  1. დემოგრაფია. სახელმძღვანელო. მეორე გამოცემა. შემდგენლები: გ. წულაძე, ა. სულაბერიძე, ნ. მაღლაფერიძე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი, 2009. -გვ. 392.
  2. დემოგრაფიის საფუძვლები. სახელმძღვანელო. შემდგენლები: გ. წულაძე, ა. სულაბერიძე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი, 2015. -გვ. 370.
  3. ოჯახის სოციოლოგიის საფუძვლები. სახელმძღვანელო. შემდგენლები: ა. სულაბერიძე, გ. წულაძე, ც. გვრიტიშვილი, ნ. გომელაური. 2017. ელექტრონული ვერსია.
  4. შორენა წიკლაური, გიორგი წულაძე. მიგრაციის სახელმძღვანელო. პირველი გამოცემა. თავი 8: საერთაშორისო მიგრაციის სტატისტიკა და დემოგრაფიის საფუძვლები. მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (IC). თბილისი, 2017. გვ. 255-288
ბანერები