ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მონოგრაფიები

მონოგრაფიები

მონოგრაფიები:

  1. ა. სულაბერიძე. ფიქრები ქართულ ოჯახსა და დემოგრაფიაზე. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი, 2007. -482 გვ.
  2. გ. წულაძე, ა. სულაბერიძე, ნ. მაღლაფერიძე, გ. მამარდაშვილი. საქართველოს დემოგრაფიული განვითარება: გუშინ, დღეს, ხვალ. თბილისი, 2008. _184 გვ.
  3. გ. წულაძე, ა. სულაბერიძე, ნ. მაღლაფერიძე, ლ. წულაძე. საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების სოციალურ-დემოგრაფიული და საოჯახო პოლიტიკა. გ. წულაძე, ა. სულაბერიძე, ნ. მაღლაფერიძე, ლ. წულაძე. თბილისი, 2010. -75 გვ.
  4. გ. წულაძე. მსოფლიოს დემოგრაფიული განვითარება (1950-2050). ტომი I.
    (-644 გვ.) da t. II. (-605 გვ.) თბილისი, 2011.
  5. გ.წულაძე. საქართველოს დემოგრაფიული პერსპექტივები: 2015-2300 წლები. თბილისი, 2013. -58 გვ.
  6. ა. სულაბერიძე, მ. შელია, ლ. მენაბდიშვილი, ნ. გომელაური, ნ. მენაბდიშვილი, ლ. სულაბერიძე, ც. გვრიტიშვილი. საქართველოს მართლმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება სოციალურ-დემოგრაფიული ქცევისა და ოჯახის პრობლემებისადმი. თბილისის სასულიერო აკადემია. ილიას უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი, 2016. -128 გვ.
  7. გ. წულაძე, ა. სულაბერიძე. საქართველოს რეგიონების დემოგრაფიული თავისებურებები. ილიას უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი, 2016. -90 გვ.
  8. მ. შელია, ხანდაზმული მოსახლეობა საქართველოში. თბილისი, 2013
ბანერები