ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრებულები

კრებულები

სამეცნიერო შრომების კრებულები:

  1. დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი, 2014. -გვ. 163.
  2. The Social Transformation of Post-Nobles in Poland and Georgia. Sociological seminar materials. Tbilisi. 2015. -64 p.
  3. დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი, 2015. -გვ. 134.
  4. Problems of Demography and Sociology. Collection of works. Ilia State University. Tbilisi. 2016. -p. 190.
  5. ავთანდილ სულაბერიძე, ვანო შუშტაკაშვილი, ვლადიმერ სულაბერიძე, მზია შელია, ლელა მენაბდიშვილი, ნანა მენაბდიშვილი, იოსებ არჩვაძე, ციცინო გვრიტიშვილი, ნინო გომელაური, შორენა წიკლაური. დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები თბილისი, 2017. 119 გვ.
  6. XXI საუკუნის დემოგრაფიული გამოწვევები Demographic challenges of the XX century Демографические вызовы XXI века
  7. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები

 

ბანერები