ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრებულები

კრებულები

სამეცნიერო შრომების კრებულები:

  1. დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი, 2014. -გვ. 163.
  2. The Social Transformation of Post-Nobles in Poland and Georgia. Sociological seminar materials. Tbilisi. 2015. -64 p.
  3. დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი, 2015. -გვ. 134.
  4. Problems of Demography and Sociology. Collection of works. Ilia State University. Tbilisi. 2016. -p. 190.
  5. ავთანდილ სულაბერიძე, ვანო შუშტაკაშვილი, ვლადიმერ სულაბერიძე, მზია შელია, ლელა მენაბდიშვილი, ნანა მენაბდიშვილი, იოსებ არჩვაძე, ციცინო გვრიტიშვილი, ნინო გომელაური, შორენა წიკლაური. დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები თბილისი, 2017. 119 გვ.

 

ბანერები