ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

ბიოფიზიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

 •  ინსტიტუტის მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
 1. კვადრუპლექს პრაიმერული ამპლიფიკაცია მოლეკულური დიაგნოსტიკისა და დნმ-ს სექვენირებისთვის 
 2. კვადრუპლექს პრაიმერული ამპლიფიკაცია ადამიანის სხეულის ნორმალური ტემპერატურის ფარგლებში 
 3. მეტალური იონების გავლენა Artrobacter-ის ტიპის ბაქტერიების მიერ Cr(VI)-ის აღდგენის პროცესზე
 4. ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებით გამოწვეული ფოტოდაზიანებები კოლაგენის მოლეკულაში და ამ დაზიანებების მიმართ ეფექტური საშუალებების გამოვლენა
 5. ვერცხლის მეტალოორგანული ნანოკომპოზიტების შექმნა, შესწავლა, დახასიათება
 • 2014-2017 წლებში განხორციელებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
 1. დნმ-ს კვადრუპლექსები სტრონციუმის თანაობისას (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2017)
 2. კოლაგენზე ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედება და ამ ზემოქმედების მიმართ ეფექტური ანტიოქსიდანტების გამოვლენა (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2017)
 3. დნმ-ს ორმაგ სპირალში სხვადასხვა სტრეს ფაქტორებით ინდუცირებული დეფექტების შესწავლა (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2017)
 4. მეტალური იონების გავლენა Arthrobacter-ის ტიპის ბაქტერიების მიერ Cr(VI)-ის აღდგენის პროცესზე (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2016-2019)
 5. დნმ-ს კვადრუპლექსების მაღალი სტრუქტურები (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2016); 
 6. მეტალების დაგროვებისა და განაწილების შესწავლა საქართველოში ფართოდ გავრცელებულ საკვებად გამოსაყენებელ მცენარეებში (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2016);
 7. კუადრუპლექსურ-პრაიმერული ამპლიფიკაცია მოლეკულური დიაგნოსტიკისთვის- დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2015-2016);  
 8. დნმ-ს კვადრუპლექსების თერმოდინამიკა და კინეტიკა- დამფინანსებელი რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, (2013-2015);
 9. ბიოსისტემების და მათთან დაკავშირებული პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2013-2014);
ბანერები