ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

ბიოფიზიკის ინსტიტუტის გამოქვეყნებული ნაშრომები

გამოქვეყნებული ნაშრომები

2019 წელი

გამოქვეყნებული სტატიები:

 1. B. Kankia, “Stability Factors of the Parallel Quadruplexes: DNA versus RNA” J. Phys. Chem. B 123, 1060-1067 (2019).
 2. O.Rcheulishvili, L.Tsverava, A. Rcheulishvili, M. Gurielidze, R. Solomonia, N. Metreveli, N. Jojua, H-Y. Holman;" Heavy metals specific proteomic responses of a highly resistant Arthrobacter globiformis 151B",   Annals of Agrarian Science, 17 (2019) 218-229.
 3. V. G. Bregadze, I. G. Khutsishvili, T. B. Khuskivadze, Z. G. Melikishvili, T. G. Giorgadze.,DNA Photonics: Spectroscopic and Thermodynamic Methods for Studying Nanotechnological Abilities of DNA in Biomedical Research, Proceedings of the Fourth International Conference of European Academy of Science, pp. 102-103, (2019)

2018 წელი

გამოქვეყნებული სტატიები:

 1. L. Lomidze, T. H. Williford, K. Musier-Forsyth, B. Kankia, “Isothermal amplification of long DNA segments by quadruplex priming amplification” Analytical Methods 10, 2972 (2018).
 2. O. Rcheulishvili, L. Tsverava, A. Rcheulishvili, M. Gurielidze, R. Solomonia N. Metreveli, N. Jojua, H-Y Holman; „Heavy metals specific proteomic responses of a highly resistant Arthrobacter globiformis 151B“; Annals of agrarian Sciences; 2018

2017 წელი

გამოქვეყნებული სტატიები:

 1. Giorgadze TG, Khutsishvili IG, Khuskivadze TB, Melikishvili ZG, Bregadze VG., The Phenomena of Light Re-radiation and Electron Excitation Energy Transfer in Hydrolysis Reactions and for Analysis of the Quality of DNA Double Helix. Advanced Techniques in A Biology & Medicine Volume 5, Issue 2, 2017.

პუბლიკაცია წიგნში:

 1. P. Midodashvili and M. Gogberashvili, “The LIGO Signal GW150914 within the Braneworld Scenario”. 
 2. Gravitational Waves: Explorations, Insights and Detection (Physics Research and Technology). Nova Science Pub Inc, 2017. (ISBN: 978-1-53612-246-6). (pp.71-84).

2016 წელი

 1. B. Kankia, D. Gvarjaladze, A. Rabe, L. Lomidze, N. Metreveli, K. Musier-Forsyth, “Stable domain assembly of monomolecular DNA quadruplex: implications for DNA-based nanoswitches” Biophys. J. 110, 2169-2175 (2016).
 2. L. Lomidze, S. Kelley, S. Gogichaishvili, N. Metreveli, K. Musier-Forsyth, B. Kankia, “Sr2+ induces unusually stabled(GGGTGGGTGGGTGGG) quadruplex dimers” Biopolymers 105, 811-818 (2016).
 3. V. G. Bregadze, Z. G. Melikishvili, T. G. Giorgadze, I. G. Khutsishvili, T. B. Khuskivadze, Z. V. Jaliashvili and K. I. Sigua., Laser - Induced Fluorescence Resonance Energy Transfer for Analysis of Quality of DNA Double Helix, Laser Phys. Lett. 13 115601 (7pp), 2016.
 4. Vasil G. Bregadze, Zaza G. Melikishvili, Tamar G. Giorgadze, Irine G. Khutsishvili1,, Temur B. Khuskivadze, Zaza V. Jaliashvili, Absorption Spectroscopy of Silver Atoms and Nanomolecular Studies of DNA and Some Organic Structures, 2016 XXI International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED) pp.145-149, 2016.
 5. Midodashvili P. and Gogberashvili M., “Diffractions from the brane and GW150914”. Europhys. Lett. 114 (2016) no.5, 50008.

2015 წელი

 1. Quadruplex-and-Mg2+ (QMC) connection of DNA; B. Kankia; Sci. Rep. 5, 12996; doi: 10.1038/srep12996, (2015).
 2. Quadruplex priming amplification (QPA) for nucleic acid diagnostics; B. Kankia; in RNA and DNA Diagnostics, V.A. Erdmann, S.Jurga, J.Barciszewski, Ed. Springer, 281-295 (2015).
 3. Exponential quadruplex priming amplification for DNA-based isothermal diagnostics; T. Partskhaladze, A. Taylor, D. Gvarjaladze, L. Lomidze,B. Kankia; Biopolymers 103,88-95 (2015).
 4. Genetic Recombination of the rpoB Gene as a Mechanism of the Mycobacterium tuberculosis Resistance to Rifampin; Levan Lomidze, Mamuka Kotetishvili; Asian Journal of Pharmacy, Nursing and Medical Sciences, Vol 3, No 2, pp. 23-32. (2015)
 5. The Uptake and detoxification of Chromium by bacteria of Arthrobacter species and the influence and of different metal ions on these processes; Olia Rcheulishvili,  Tamaz Kalabegishvili, Hoi-ving Holman, Nino A. Rcheulishvili, Dimitri M.Papukashvili, Nunu Metreveli, Alexander Rcheulishvili; Conference Paper. Conference: The 8th international Workshop on Contaminant Bioavailability in the Terrestrial Environment., At Nanjing, China, October 2015.

2014 წელი

 1. Isothermal amplification of DNA using quadruplex primers with fluorescent pteridine base analogue 3-methyl isoxanthopterin” Sh. Gogichaishvili, J. Johnson,D. Gvarjaladze, L. Lomidze,B. Kankia, Biopolymers 101, 583-590 (2014).
 2. Thermodynamic properties of quadruplex primers for highly versatile isothermal DNA amplification”J. Mathias, R. Okyere, L. Lomidze, D. Gvarjaladze, K. Musier-Forsyth, B. Kankia, Biophys. Chem. 185, 14-18 (2014).
 3. Quadruplex priming amplification combined with nicking enzyme for diagnostics”Sh. Gogichaishvili, L. Lomidze,B. Kankia, Anal. Biochem. 466, 44-48 (2014).
 4. Accumulation and Distribution of Cd, Zn, Cu and Mn in Barley; Rcheulishvili O, Metreveli N, Kalabegishvili T, Rcheulishvili A, Abashidze A, Korpela T, Tugushi L; Georgian Engineering News, №3, 2014, pp 7-12.
 5. Localization of Matter Fields in the 6D Standing Wave Braneworld. Pavle Midodashvili. Int.J.Theor.Phys.53(2014) 1174-1187.
 6. Study of cadmium distribution and accumulation in saffron; Rcheulishvili O, Rcheulishvili A, Osefashvili M, Papukashvili D, Tugushi L, Metreveli N; Proceedings Of the Georgian Academy of Sciences, v.39,  N3-4, (2014).
 7. New Class of N-dimensional Braneworlds. Pavle Midodashvili, Merab Gogberashvili and Giorgi Tukhashvili. Gen.Rel.Grav. 46 (2014) 1697.
 8. Fermions in the 5D Gravity-Scalar Standing Wave Braneworld. Pavle Midodashvili and Merab Gogberashvili. Int.J.Mod.Phys. A29 (2014) 24, 1450141.

2013 წელი

 1.  J. Johnson, R. Okyere, A. Joseph, K. Musier-Forsyth, B. Kankia, “Quadruplex formation as a molecular switch to turn on intrinsically fluorescent nucleotide analogs” Nucleic Acids Res. 41, 220-28 (2013).
 2. A. Taylor, A. Joseph, R. Okyere, Sh. Gogichaishvili, K. Musier-Forsyth, B. Kankia “Isothermal quadruplex priming amplification for DNA-based diagnostics” Biophys. Chem. 171, 1-8 (2013).
 3. O. Rcheulishvili, N. Datulishvil, I. Gabriadze, T. Kutateladze, D. Pataraya, M. Gurielidze, N. Metreveli; Effect of Chromate on DNA of Arthrobacter globiformis; Nano-Studies, 7, 2013.
 4. O. Rcheulishvili, L. Tugushi, E. Gelagutashvili, A. Rcheulishvili, N. Rcheulishvili, D. Papukashvili; “The Accumulation of Cadmium by Saffron (Crocus sativus L), coriander (Coriandrum sativum) and basil (Ocimum basilicum) from Cd enriched soil”, “Nano Studies”, 7, (2013).

 2012 წელი

 1.  Metreveli N.O. UV Damage of Collagen: Insights from Model Collagen Peptides, Biopolymers, volume 97, issue 3, pages 189-198, (2012). 
 2.  Lomidze L., Gvarjaladze D. Synthesis of Gold Nanoparticles by Some Strains of Arthrobacter Genera. Journal of Materials Science and Engineering A 2(2) (2012) 164-173.
 3. Midodashvili P. Localization of gauge bosons in the 5D standing wave braneworld. Phys. Lett. B707 (2012) 169.
 4. Midodashvili P. Localization Problem in the 5D Standing Wave Braneworld. Int.J.Mod.Phys. D21 (2012) 125008.
ბანერები