ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სხვა აქტივობები

სხვა აქტივობები

 • მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებში
2018 წელი
 1. Effect of chromate(VI), magnesium and calcium on the proteome of Arthrobacter globiformis 151B; O. Rcheulishvili, R. Solomonia, L. Tsverava, A. Rcheulishvili, E. Gelagutashvili, E. Ginturi, N. Metreveli, M. Gurielidze, L. Lomidze, L. Tugushi, H. Holman. The 43rd FEBS congress, Prague 7-12 July 2018;
 2. 5th International Conference “Nanotechnologies” Nano-2018, November 24-27, 2018 Tbilisi, Georgia. “Fluorescence Spectrometry for Nanoscale Analysis of the Quality of DNA Double Helix”
2017 წელი
 1. B. Kankia, “Tetrahelical Monomolecular Architecture of DNA for biotechnological applications”, 1st Conference on Biomotors, Virus Assembly, and Nanotechnology Applications", Columbus, USA (2017).
 2. B. Kankia, “Tetrahelical Monomolecular Architecture of DNA for biotechnological applications”, 31st Annual Gibbs Conference on Biothermodynamics, Carbondale, USA (2017).
 3. P. Midodashvili ,“Gravitational Localization of Gauge Fields in 6D Standing Wave Braneworld”.
 4. The Tenth International Scientific Conference – “Internationalization of Higher Education: Challenges and Perspectives”, Gori State Teaching University, November 17-18, 2017, Gori, Georgia.

2016 წელი

 1. B. Kankia, D. Gvarjaladze, A. Rabe, L. Lomidze, N. Metreveli, K. Musier-Forsyth, “Stable Domain Assembly of a Monomolecular DNA Quadruplex: Implications for DNA-Based Nanoswitches” 60th Biophysical Society Meeting, Los Angeles (2016).
 2. B. Kankia, “Quadruplex-Based Technologies for DNA Amplification and clone generation”, 2nd qPCR & Digital PCR Congress, Philadelphia (2016).
 3. V. G. Bregadze, I. G. Khutsishvili, 2016 XXI International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED), „Absorption Spectroscopy of Silver Atoms and Nanomolecular Studies of DNA and Some Organic Structures“ September 27-29, 2016, Tbilisi, Georgia.
 4. I. G. Khutsishvili, V. G. Bregadze, 4th International Conference “Nanotechnologies” Nano-2016 “Photodynamic Effect on DNA in the Complex with Intercalators“, October 24-27, 2016, Tbilisi, Georgia.
 5. V. G. Bregadze, I. G. Khutsishvili, 15th World Congress on Cancer Therapy “New nanoscale fluorescent method for analysis of quality of DNA double helix” December 05-07, 2016, Philadelphia, Pennsylvania, USA.

2015 წელი

 1. O. A. Rcheulishvili, N. O. Metreveli, T. L. Kalabegishvili, "The Uptake and detoxification of Chromium by bacteria of Arthtobacter species and the influence of different metal ions on these processes"  The 8th International Workshop on Contaminant Bioavailability in the Terrestrial Environment Nanjing, China 2015,
 2. Besik Kankia, David Gvarjaladze, Levan Lomidze, Nunu Metreveli, Karin Musier-Forsyth, "Nucleic acid Quadruplexes in Biotechnological applications" 17th Annual Rustbelt RNA Meeting; Sawmill Creek Resort, Huron, OH; October 23-24, 2015. 
 3. Levan Lomidze, David Gvarjaladze, Olia Rcheulishvili, Nunu Metreveli, Besik Kankia, "Quadruplex priming amplification for nucleic acid detection and quantification"  17th Annual Rustbelt RNA Meeting; Sawmill Creek Resort, Huron, OH; October 23-24, 2015. 
 4. Levan Lomidze, David Gvarjaladze, Nunu Metreveli, Besik Kankia, "Nucleic Acid Detection and Quantification Methods Based on DNA Quadruplexes" 5th International Meeting on Quadruplex Nucleic Acids; Talence, Bordeaux, France; May 26-28, 2015.
 5. David Gvarjaladze, . Levan Lomidze , Nunu Metreveli, Besik Kankia, "Thermodynamic and Optical properties of Quadruplex Primers for isothermal DNA Amplification" 5th International Meeting on Quadruplex Nucleic Acids; Talence, Bordeaux, France; May 26-28, 2015.
 6. Besik Kankia, "Biotechnological applications of Quadruplexes"  5th International Meeting on Quadruplex Nucleic Acids; Talence, Bordeaux, France; May 26-28, 2015.
 7. Shota Gogichaishvili, Levan Lomidze, Besik Kankia, "Molecular Diagnostics Based on Quadruplex Priming Amplification and Nicking Enzyme Activity"  5th International Meeting on Quadruplex Nucleic Acids; Talence, Bordeaux, France; May 26-28, 2015.

2014 წელი

 1.  O.A. Rcheulishvili, Timo Korpela, L.Tugushi, E. Ginturi, N. Metreveli , Kalabegishvili T., "Studying the accumulation and distribution the toxic and potentially radioactive elements by wheat and barley" 8th International Symposium on Ecosystem Behavior (Biogeomon 2014)” 13-17 July, 2014; Bayreuth, Germany. 
 2. Pavle Midodashvili, Report :“ KK Mass Spectrum of Scalar Fields in the 6D Standing Wave Braneworld with Real Scalar Field”. The Seventh International Conference “Education, Economy and Sustainable Development”. Gori State Teaching University, Gori, Georgia. November 28-29, 2014.  

2013 წელი

 1. O. A. Rcheulishvili, N. O. Metreveli, T. L. Kalabegishvili, "Studying the accumulation and distribution of Mn, Cu, Cd and Zn by some Georgian feed plants;" 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2013), 5-8 November, Prague, Czech Republic. 
 2. O. A. Rcheulishvili, N. O. Metreveli, T. L. Kalabegishvili, "Investigation of the assimilation of Cd by edible plant Saffron" 12th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, Athens, Ga, (USA). 16-20 June 2013, Book of Abstracts 0220- 000088. 
 3. O. A. Rcheulishvili, N. O. Metreveli, A.N. Rcheulishvili, T.L. Kalabegishvili, Holman H. Y, "Uptake of Cr, Fe, Mg and K by Bacteria Arthrobacter oxydans" 12th International Conference on the Biogeochemistry of trace elements (Icobte 2013) June 16-20, 2013 Athens, Georgia USA;
 • საერთაშორისო მობილობა

2015-2016

 1. Erasmus Mundus-ის მობილობის პროგრამა მასარიკის უნივერსიტეტში, ბრნო, ჩეხეთის რესპუბლიკა, პროექტი ALRAKIS II , დოქტორანტი დავით გვარჯალაძე.

 

ბანერები