ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

ადიქტოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლები

ჯანა ჯავახიშვილი - დირექტორი
მარიამ რაზმაძე - მკვლევარი

ბანერები