ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სრული პროფესორები

სრული პროფესორები

 
ფირცხალავა ნინო შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულებით
ანდრონიკაშვილი ზაალ კულტურის კვლევების მიმართულებით
მამაცაშვილი- კობახიძე ათინათ შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულებით
ბერძენიშვილი ლევან კლასიკური ფილოლოგიის მიმართულებით
ნოდია გიორგი პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები
კაპანაძე სერგი პოლიტიკის, საერთაშორისო ურთიერთობების და ევროპისმცოდნეობის მიმართულებით
თევზაძე გიგი სოციოლოგია და დემოგრაფია
ჯავახია ბეჟან ისტორიის მიმართულებით
დობორჯგინიძე ნინო ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით
მაყაშვილი მალხაზ ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ჭინჭარაული თინათინი ნეიროფსიქოლოგიის მიმართულებით
ჭიაბერაშვილი ზურაბ
ფილოსოფიის მიმართულებით
ზედანია გიგა  ფილოსოფიის მიმართულებით
ლობჟანიძე სოფიკო განათლების მეცნიერებების მიმართულებით 
კაპანაძე მარინა განათლების მიმართულებით პროფესორი
ჭანტურია ქეთევან

კლინიკური ფსიქოლოგიის მიმართულებით

აფრასიძე დავით პოლიტიკის მიმართულებით
ლადარია ნოდარ კულტურა და რელიგია
მაისურაძე  გიორგი   ფილოსოფიის მიმართულებით
ჯგერენაია ემზარ სოციოლოგია და დემოგრაფია
გულედანი ლალი ორიენტალისტიკის მიმართულებით
გვახარია გიორგი კინოს ისტორიისა და თეორიის მიმართულებით
დარჩიაშვილი დავით პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები
რატიანი სერგო ფილოსოფიის მიმართულებით
მარსაგიშვილი რეზო ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკა
ჯავახიშვილი ნინო  სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ჯაფარიძე დიმიტრი ეკონომიკის მიმართულებით
ვაჩეიშვილი ნიკოლოზ კულტურული მემკვიდრეობის იდენტიფიკაციის, დაცვის და მართვის მიმართულებით
ჩხეიძე პაატა ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
წიფურია ბელა შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
ანჩაბაძე გიორგი კავკასიოლოგია
დოხტურიშვილი მზაღო რომანისტიკა
კოჭლამაზაშვილი თამაზ კულტურის და რელიგიის კვლევების
შავერდაშვილი ეკატერინე განათლების მეცნიერებების
სანიკიძე გიორგი აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულებით
მალაზონია დავით განათლების მეცნიერებების
პაიჭაძე დავით ჟურნალისტიკის მიმართულებით
ადამია მარინა კულტურის კვლევების მიმართულებით
ბერეკაშვილი თამარ კულტურის კვლევების მიმართულებით
ბუხრაშვილი პაატა  ისტორიის მიმართულებით
ცაგარელი ლევანი ფილოლოგიის მიმართულებით
ცოფურაშვილი თამარი  შუა საუკუნეების ფილოსოფიის
ტალიაშვილი თამარ კერძო მეთოდიკების მიმართულებით
თევზაძე მაია რომანისტიკა
მახარობლიძე თამარ ენათმეცნიერების მიმართულებით
მაყაშვილი ქეთევან ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ბუღაძე გიორგი ხელოვნების მიმართულებით
თუშაბრამიშვილი ნიკოლოზ არქეოლოგიის მიმართულებით
ყიფიანი გურამ არქეოლოგიის მიმართულებით
ახვლედიანი დიმიტრი არქეოლოგიის მიმართულებით
ნადარეიშვილი მამუკა სოციოლოგია და დემოგრაფია
კორინთელი რევაზ ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ვან ვორენი (იოჰანეს ბაქსის ფსევდონიმი) საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა კვლევები
დანელია ნინო ჟურნალისტიკის მიმართულებით
კირვალიძე ნინო ანგლისტიკა - ამერიკანისტიკის მიმართულებით  
იმედაძე ნათელა განათლების ფსიქოლოგიის კორექციული პედაგოგიკის და სკოლამდელი ასაკის პედაგოგიკის მიმართულება
აფრიდონიძე შუქია ენათმეცნიერების მიმართულება
ქობალავა იზაბელა ენათმეცნიერების მიმართულება
ფიცხელაური კონსტანტინე ისტორიის მიმართულება
გვენცაძე მზია გერმანისტიკის მიმართულება
ლებანიძე ვახტანგ(გურამ) ლინგვოკულტუროლოგიის მიმართულება
ბაქრაძე მზია რომანისტიკის მიმართულება
მიქაძე მზია სლავისტიკის მიმართულება
ბლაუველთი ტიმოთი კევინ

საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა კვლევების მიმართულებით პროფესორი

კიკნაძე ზურაბ კულტურის კვლევების მიმართულება
ლორია ლია რომანისტიკის მიმართულება
გვალია გიორგი პოლიტიკის მეცნიერების 
ბრეგვაძე ლაშა სამართლის სოციოლოგიის მიმართულებით
რაისნერი ოლივერ კავკასიის კვლევების და ევროპისმცოდნეობის მიმართულებით
ჯაფარიძე თამარ ფილოსოფიის მიმართულებით
ბერიაშვილი მამუკა ფილოსოფიის მიმართულებით


 

დიხამინჯია ნანა კომპიუტერული და ელექტრონული ინჟინერიის მიმართულებით
ოზგურ ქისი სამოქალაქო ინჟინერიის მიმართულებით
აბდალაძე ოთარ მცენარეთა ეკოლოგიის მიმართულება
ჯავახიშვილი ზურაბი გეოფიზიკის მიმართულებით
თარხნიშვილი დავით ევოლუციური ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის 
ზაქარაშვილი თეიმურაზ  ასტროფიზიკა ასტრონომია
კიკვიძე ზაალ ეკოლოგიის მიმართულებით
ხიმშიაშვილი გიორგი მათემატიკის მიმართულებით
გილია ირმა ნეიროფიზიოლოგიის მიმართულებით
ელაშვილი მიხეილ გეოფიზიკის მიმართულებით 
შაბურიშვილი თამაზ კარდიოლოგიის მიმართულებით პროფესორი
კუპატაძე ქეთევან ქიმია, ბიოქომია
ანდერსონი კორტ მოლეკულური და ევოლუციური გენეტიკის  მიმართულბით

ვესთვუდო ოლვინ მარგარეთ რუთ

 ბაზისური მედიცინის და სამედიცინო განათლების მიმართულებით
მიქელაძე დავითი მოლეკულური ფარმაკოლოგია
იაგორ კალანდაძე ბიო-სამედიცინო მიმართულებით პროფესორი
სოლომონია რევაზ მოლეკულური ბიომეცნიერებების მიმართულებით
მურუსიძე ივანე ფიზიკის მიმართულებით
სვანაძე მერაბ მათემატიკის მიმართულებით
გავაშელიშვილი ალექსანდრე ეკოლოგია-კონსერვაციული ბიოლოგია
კოპალიანი ნათია ნეიროფიზიოლოგიოს მიმართულებით
გურიელიძე ზურაბ კონსერვაციული ბიოლოგიისა და პოპულაციური ეკოლოგიის მიმართულებით
დარჩია ნატო ნეირობიოლოგიის მიმართულებით
ლეფსვერიძე ეკა ნეირობიოლოგიის მიმართულებით
ჟვანია მზია (ია) ნეიროანატომიის მიმართულებით
ონიანი ნიკოლოზ ნეირომეცნიერებები (ნეირობიოლოგია)
ჯაფარიძე გიორგი კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის მიმართულებით (ნანოფიზიკა)
თავხელიძე ავთანდილი ფიზიკის მიმართულებით (კვანტური ეფექტები ნანოსტრუქტურაში)
კახნიაშვილი თინათინ ასტროფიზიკის მიმართულებით
ელიავა ირაკლი უხერხემლო ცხოველების ბიოლოგია და სისტემატიკა
ჩქარეული ჯუანშერ ფიზიკის მიმართულება
მაჩაბელი გიორგი პლაზმური ასტროფიზიკის მიმართუილებით
ბადრიძე იასონ ბიოლოგიის მიმართულება
შათირიშვილი აივენგო ბიოლოგიის მიმართულება
ნახუცრიშვილი გიორგი ბიოლოგიის მიმართულება
ნემსაძე მანანა ბიოლოგიის მიმართულება
რამიშვილი ალექსანდრე არქიტექტურის მიმართულებით
გამყრელიძე გიგა (გიორგი) ნეიროფიზიოლოგიის მიმართულებით
კოკაია მერაბ ნეირობიოლოგიის მიმართულებით
ოკუჯავა მიხეილი სამედიცინო რადიოლოგიის მიმართულებით 
მუხიგულაშვილი სულხან ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა თეორია
დროსლერი ლარს  მეტყევეობის და ტყის მეცნიერების მიმართულებით


 

ქადაგიძე გიორგი ფინანსები და საბანკო საქმის  მიმართულებით
გურული თორნიკე  საზოგადოებასთან ურთიერთობების მიმართულებით
თენგიზ ვერულავა ჯანდაცვის და დაზღვევის მიმართულებით პროფესორი
როგავა მაია ბიზნეს ინგლისურისა და აკადემიური ინგლისურის სწავლების მიმართულებით
ყაველაშვილი ნიკოლოზი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით


 

კუბლაშვილი კონსტანტინე საჯარო სამართლის მიმართულებით
პაპუაშვილი გიორგი საჯარო სამართლის მიმართულებით
მეიშვილი ზაზა სისხლის სამართლის მიმართულებით
ვარძელაშვილი კონსტანტინე საჯარო სამართლის მიმართულებით
ერემაძე ქეთევან საჯარო სამართლის მიმართულებით

ბანერები