ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასისტენტ პროფესორები

ასისტენტ-პროფესორები

ჭიაბრიშვილი ნინო განათლების ეკონომიკა და მართვა
კიღურაძე თინათინი კერძო მეთოდიკები
კულკე ტილმან ფლორიან გლობალური ისტორიის მიმართულებით
ჩარკვიანი მაია არქეოლოგიის მიმართულებით
დემეტრაძე ირინე არქეოლოგიის მიმართულებით
ჭანუყვაძე თამარ ანგლისტიკის მიმართულებით
არავიაშვილი მაია სოციოლოგიის მიმართულებით
კეკელია თათია სოციოლოგიის მიმართულებით
ცირა კილანავა ქართული ფილოლოგიის და ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულებით
დარჩიაშვილი მარიამ ანთროპოლოგიის მიმართულებით
ირმა კირთაძე ადიქციის მიმართულებით ა
ქეთევან შენგელია მუსიკის მიმართულებით
გავაშელიშვილი ელენე ანთროპოლოგიის მიმართულებით
ვარდანაშვილი ირინა ფსიქოლოგიის მიმართულებით
მაყაშვილი ანა  ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ია შეყრილაძე ფსიქოლოგიის მიმართულებით
სხირტლაძე ნინო ფსიქოლოგიის მიმართულებით
   

ჯორჯიაშვილი ნატო გეოფიზიკის მიმართულებით
გიგიბერია მალხაზი გეოფიზიკის მიმართულებით
გებჰარდტი მარინუს  ბუნებრივი რესურსების მენეჯმენტის (საძოვრების მენეჯმენტი )მიმართულებით
მუმლაძე ლევან ეკოლოგიისა და უხერხემლო ცხოველთა ზოოლოგიის მიმართულება
ბარჯაძე შალვა  უხერხემლოთა ზოოლოგიის მიმართულებით
ჩხეიძე ნინო  თეორიული ასტროფიზიკის მიმართულებით
მეგრელიშვილი მარიკა ნევროლოგიის მიმართულებით
ხარაიშვილი მარიამ მეან-გინეკოლოგიის მიმართულებით
ჩუნგ ჰუნ ლი

სამოქალაქო ინჟინერიის მიმართულებით ასისტენტ- პროფესორი

იგორ ტიმჩენკო

სამოქალაქო ინჟინერიის მიმართულებით ასისტენტ- პროფესორი

ქობალავა ბადრი ზოგადი ქირურგიის მიმართულებით

დალაქიშვილი მარიამ კვლევის მეთოდების მიმართულებით
ერგეშიძე ალექსანდრე ეკონომიკის მიმართულებით
ქიქავა რესან მენეჯმენტის მიმართულებით
ბერიშვილი ვახტანგ  ფინანსებისა და საბანკო საქმის მიმართულებით
ბერიკაშვილი იოსებ ფინანსებისა და საბანკო საქმის მიმართულებით
თამარ ჯინჭველაძე მენეჯმენტის მიმართულებით 
გამყრელიძე დავითი  ბიზნესის სკოლაში ფინანსები და საბანკო საქმის მიმართულებით

მკვლევრები  
ნონიაშვილი გიორგი სამართლის მიმართულებოთ
კუპრავა ალიკა სამართლის მიმართულებით
მუმლაძე გიორგი სამართლის მიმართულებით
გლაზოვი გიორგი სამართლის მიმართულებით
ჩიფჩიური გიორგი საჯარო სამართლის მიმართულებით
ბანერები