სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო შედეგები
ახალი ამბები
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო შედეგები
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების პირველადი შედეგები
9 სექტემბერი, 2020
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების პირველადი შედეგები
ჟურნალი „საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა“ აცხადებს სამეცნიერო ნაშრომების მიღებას ჟურნალის მომდევნო ნომერში (2020 წლის დეკემბერი) გამოსაქვეყნებლად
9 სექტემბერი, 2020
ჟურნალი „საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა“ აცხადებს სამეცნიერო ნაშრომების მიღებას ჟურნალის მომდევნო ნომერში (2020 წლის ...
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს   ვილემ ვისის (Willem C.Vis) სახელობის საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის იმიტირებულ პროცესებში  მონაწილეობის მსურველთა  შესარჩევ შიდა კონკურსს
5 სექტემბერი, 2020
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს ვილემ ვისის (Willem C.Vis) სახელობის საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის იმიტირებულ ...
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები წერითი გამოცდების განრიგი
27 აგვისტო, 2020
სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები წერითი გამოცდების განრიგი
გარე მობილობა სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამაზე
26 აგვისტო, 2020
გარე მობილობა სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამაზე
მიღება სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე 2020-2021
ახალი ამბები
მიღება სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე 2020-2021
შიდა მობილობა სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე
28 ივლისი, 2020
შიდა მობილობა სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე
ბანერები