სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური პერსონალი

აკადემიური პერსონალი

პროფესორები  
   
კუბლაშვილი კონსტანტინე საჯარო სამართლის მიმართულებით
პაპუაშვილი გიორგი საჯარო სამართლის მიმართულებით
გეწაძე გია საჯარო სამართლის მიმართულებით
ზაზა მეიშვილი სისხლის სამართლის მიმართულებით
ვარძელაშვილი კონსტანტინე საჯარო სამართლის მიმართულებით


ასოცირებული პროფესორები  
   
ფორჩხიძე ირაკლი სამართლის მიმართულებით
სულხანიშვილი მაია საჯარო სამართლის მიმართულებით
ჩოკორაია კონსტანტინე საჯარო სამართლის მიმართულებით
მელაძე გიორგი საჯარო სამართლის მიმართულებით
მაისურაძე დავითი საჯარო სამართლის მიმართულებით
გურჩიანი თამარ საჯარო სამართლის მიმართულებით
მენაბდე ვახტანგ საჯარო სამართლის მიმართულებით
მიქელაძე თამთა საჯარო სამართლის მიმართულებით
გოგელია ივანე კერძო სამართლის მიმართულებით
პაპუაშვილი შალვა საჯარო სამართლის მიმართულებით
ვაშაკიძე გიორგი საჯარო სამართლის მიმართულებით
რამიშვილი ლევან კონსტიტუციონალიზმისა და პოლიტიკური მეცნიერებების მიმართულებით 


მკვლევრები  
ნონიაშვილი გიორგი სამართლის მიმართულებოთ
კუპრავა ალიკა სამართლის მიმართულებით
მუმლაძე გიორგი სამართლის მიმართულებით
გლაზოვი გიორგი სამართლის მიმართულებით
ჩიფჩიური გიორგი საჯარო სამართლის მიმართულებით

ბანერები