საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაცია გახანგძლივდა - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

ახალი ამბები

რეგისტრაცია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 23 აგვისტოს N 2240-03 ბრძანებით საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და  მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე ჩარიცხვის მსურველთა საბუთების მიღება გახანგძლივდა ერთი დღით და გაგრძლედება 25 აგვისტოს 18:00 საათამდე, რეგისტრაციის ბაზის საშუალებით შემდეგ ბმულზე:
https://argus.iliauni.edu.ge/ka/registration/masters

რეგისტრაციის ზოგადი ინსტრუქცია იხილეთ აქ.

გაითვალისწინეთ, რომ ერთი პირადობით რეგისტრირდებით მხოლოდ ერთხელ, შესაბამისად რეგისტრაციის დროს მიუთითეთ ყველა სასურველი ფაკულტეტი და პროგრამა და ისე გამოაგზავნეთ განაცხადი, განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ ფაკულტეტს და პროგრამას ვეღარ დაამატებთ! 

რეგისტრაციის დაწყებამდე მაგისტრანტობის კანდიდატებს აუცილებლად მზად უნდა ქონდეთ ყველა ასატვირთი დოკუმენტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში რეგისტრაციას ვერ გაივლიან, არასწორად ატვირთული დოკუმენტის შემთხვევაში რეგისტრაცია გაუქმდება! მცდარი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში აპლიკანტს ეკისრება პასუხისმგებლობა! ასატვირთი დოკუმენტების სია განსხვავებულია პროგრამების მიხედვით.

სრული ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე

ბანერები