საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

დოქტორანტ ოლღა ავსაჯანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ღონისძიებები

12 ივლისს, 15:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G106 აუდიტორიაში გაიმართება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ფიზიკისა და ასტრონომიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, ოლღა ავსაჯანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „COSMOLOGICAL MODELS OF DARK ENERGY: THEORY AND OBSERVATIONS” დაცვა.

სამუშაო ენა: ინგლისური
დრო:12 ივლისი, 15:00 საათი
ადგილმდებარეობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G106 აუდიტორია (გ. წერეთლის ქ. №1)

დასწრება თავისუფალია.

ბანერები