საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

დოქტორანტ ნინო ლომიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ღონისძიებები

22 ივლისს, 15:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის უჯრედული ნეირომეცნიერების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ნინო ლომიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: „ასაკის ეფექტი ემოციურ სფეროზე, კოგნიტურ ფუნქციებზე და ემოციურ სფეროსა და კოგნიტურ ფუნქციებში ჩართული თავის ტვინის უბნების ნატიფ აღნაგობაზე“.

ღონისძიებაზე დასასწრებად საჭიროა წინასწარი რეგისტრაცია. რეგისტრაციისას მითითებულ საკონტაქტო მისამართზე გამოგეგზავნებათ ღონისძიებაზე დასასწრებად საჭირო ინფორმაცია.

სარეგისტრაციო ფორმაhttps://bit.ly/3RHVuFh

რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 21 ივლისი

დრო: 22 ივლისი, 15:00 საათი

2022 წელი

ბანერები