საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

დოქტორანტ ირაკლი მღებრიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ღონისძიებები

25 ივლისს, 15:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G 106 აუდიტორიაში გაიმართება ილიაუნის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ფიზიკისა და ასტრონომიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, ირაკლი

მღებრიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „გიგანტური ტორნადოები მზის ატმოსფეროში“ დაცვა.

დრო: 25 ივლისი, 15:00 საათი
ადგილმდებარეობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G106 აუდიტორია (გ. წერეთლის ქ. №1)

დასწრება თავისუფალია.

ბანერები